home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


akoestisch doormeten betonpaal

 

akoestisch doormeten betonpaal

Onderdeel van geomonitoring. De integriteit van betonnen heipalen is controleerbaar doordat bij akoestisch doormeten afwijkingen in beeld komen. Met behulp van computerprogramma's en aan de hand van het sonderingsonderzoek en het bodemprofiel kan berekend worden of mogelijke afwijkingen het draagvermogen van de betonpaal negatief beïnvloeden.

Bij het akoestische doormeten brengt een slag met een kunststof hamer op de paalkop een geluidsgolf in de paal. Een versnellingsopnemer neemt de reflecties (reflexen) vanuit de paalschacht op en stuurt die gegevens naar een verwerkingseenheid (een computertje), waarbij het signaal wordt gefilterd en verstrekt. De schokgolf loopt door de paal in de lengterichting tot aan de paalpunt en weer terug tot aan de paalkop. De snelheid waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van de elasticiteitsmodulus en de dichtheid van het paalmateriaal (beton). De loopsnelheid van de ingebrachte schokgolf bedraagt voor in de grond gevormde palen tussen de 3700 en 4000 m/sec en voor prefab betonpalen tussen de 4000 en 4400 m/sec.


akoestisch doormeten betonpaal (scheurmeter):


akoestisch doormeten betonpaal (vroom funderingstechnieken):

 
Tekst Vroom Funderingstechnieken.

Zie ook digitale signaalbewerking (DSP).

Eng. acoustic measurement of a concrete pile?