home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal, injectiepaal

 

groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal, injectiepaal, Leka-paal, TVSi-paal, gekoppelde injectiepaal

De groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal of injectiepaal is een trillingsvrij in de grond gevormde stalen buispaal, waarbij tijdens of na het schroef/draai/heiproces een mengsel van water en cement (= grout) door de holle boorschacht wordt geïnjecteerd. De holle stalen boorschacht van deze paalfundering wordt meestal tijdens het boren of heien steeds verlengd door een buisdeel op het laatste deel te lassen (zie de afbeelding bij II; eventueel te schroeven i.p.v. te lassen), hoewel ook vanaf start langere palen mogelijk zijn. 
De boorschacht (stalen buis) en de boorkop (paalpunt, paalvoet) blijven in de grond aanwezig. Tussen boorkop (paalvoet) en boorschacht is een opening waardoor grout ook langs de buis omhoog gaat. De schacht is dan een soort extra wapening van het beton en door het wat onregelmatig verspreide grout is er extra schachtwrijving wat de draagkracht ten goede komt. Na inbrengen van de buispaal tot de gewenste diepte (de vereiste weerstand/draagkracht) kan wapening in de buispaal gebracht worden en wordt de buispaal gevuld met beton.

Walinco vermeldt ook: "Bij dit geschroefde systeem is in slappe lagen de penetratiesnelheid groot, waardoor om de stalen buis een groutschil ontstaat ter dikte van 30 tot 40 millimeter. In draagkrachtige zandlagen neemt de penetratiesnelheid sterk af. Hier wordt het zand laagje voor laagje afgeschraapt en intensief vermengd met een overmaat aan cementgrout, waardoor de paaldiameter tenminste gelijk wordt aan die van het schroefblad. Deze als het ware verbrede paalvoet zorgt voor de grondmechanische draagkracht van de paal."

Voordelen van groutpalen
- de groutinjectie maakt hogere belastingen mogelijk omdat de schachtwrijving wordt vergroot (ook meer trekbelasting mogelijk door grout rondom)
- vrijwel trillingsvrij voor de omgeving en met minder geluidshinder (vooral de schroefpaal, maar de geheide paal is door het injecteren van grout ook als trillingsarm te beschouwen)
- ook in beperkte ruimten uit te voeren
- verbrede paalvoet
- grondverdringend
- door het schroeven i.p.v. heien kan ook in zekere mate puin in de grond "weggeduwd" worden
- injectie van grout fungeert als "smeermiddel" tijdens inbrengen paal
- geen grondafvoer
- grout beschermt stalen buis tegen corrosie.

Toepassingen zijn o.m.
- waar trillingen ongewenst zijn (dichtbevolkte gebieden, dichtbij zettingsgevoelige bestaande gebouwen, oude kademuren e.d.)
- waar weinig ruimte is (inpandig, funderingsherstel e.d.)
- bij gebieden met archeologische bodemschatten (door hogere belasting minder palen nodig, dus minder ponsingen).

De groutpalen zijn voorbeelden van paalfundering.

Naar Documentatie


groutpaal (schroefinjectiepaal), dat is een buisschroefpaal met groutinjectie en verdikte paalvoet; wapening, buis, schacht, bovenkant vaste zandlaag, paalpunt-niveau, diameter paalpunt (paalvoet) (walinco):


gekoppelde injectiepaal (heipaal), heipaal met een iets verbrede voet met injectieopening waardoor buis omhuld wordt door grout, op de kop wordt geheid terwijl grout door injectieopening gaat, geen verdikte paalvoet zoals hierboven (walinco):


stappen bij het maken van een groutpaal; klik voor groter (franki):

fasen:
I =
invoeren van de verloren buis en buispunt door een combinatie van schroeven en drukken
II = aan elkaar lassen van de buizen, buislengtes afhankelijk van de vrije hoogte
III = plaatsen van de wapening
IV = betonneren (van beton voorzien)
legenda:
A = bestaande constructie
h = vrije hoogte
1 = stalen buis
2 = boorkop
3 = boortafel
4 = lasverbinding / schroefkoppeling
5 = wapeningskorf
6 = beton
7 = "afkapniveau"
8 = injectielans
9 = groutinjectie door de punt (in zandgrond een bredere baan, mede omdat het schroeven langer duurt)

doorgezaagde paalvoet, diameter paalschacht 250 mm, buis 283 mm en paalvoet 550 mm; klik voor groter (walinco):


een voorbeeld van een schroefinjectiepaal groutpaal; "koppensnellen tvsi-palen met groutinjectie op 2e maasvlakte";
klik voor groter (blijleven koppensnellers):


Documentatie
- Schroefinjectiepalen (groutpalen van Walinco)

- Gekoppelde injectiepaal (groutpalen van Walinco)

- Schroefinjectiepalen Leka-palen (groutpalen van Kandt BV)

- Schroefinjectiepalen TVSi-palen (groutpalen van Volker Staal en Funderingen)


Zie ook bij groutinjectie.
Verg. schroefpaal.