home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal, injectiepaal

 

groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal

De groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal of injectiepaal is een trillingsvrij in de grond gevormde stalen buispaal, waarbij tijdens of na het schroef/draaiproces een mengsel van water en cement (= grout) door de holle boorschacht wordt geïnjecteerd. De holle stalen boorschacht wordt tijdens het boren steeds verlengd door een buisdeel op het laatste deel te lassen (eventueel te schroeven i.p.v. te lassen). De boorschacht (stalen buis) en de boorkop (paalpunt, paalvoet) blijven in de grond aanwezig. Tussen boorkop en boorschacht is een opening waardoor grout ook langs de buis omhoog gaat. Na inbrengen van de buispaal tot de gewenste diepte kan wapening in de buispaal gebracht worden en wordt deze gevuld met beton. De schacht vormt een soort extra wapening van het beton.

Walinco vermeldt ook: "Bij dit geschroefde systeem is in slappe lagen de penetratiesnelheid groot, waardoor om de stalen buis een groutschil ontstaat ter dikte van 30 tot 40 millimeter. In draagkrachtige zandlagen neemt de penetratiesnelheid sterk af. Hier wordt het zand laagje voor laagje afgeschraapt en intensief vermengd met een overmaat aan cementgrout, waardoor de paaldiameter tenminste gelijk wordt aan die van het schroefblad. Deze als het ware verbrede paalvoet zorgt voor de grondmechanische draagkracht van de paal."

Voordelen van groutpalen:
- de groutinjectie maakt hogere belastingen mogelijk
- de paal wordt niet geheid maar geschroefd, dus trillingsvrij voor de omgeving (lage geluidsbelasting)
- ook in beperkte ruimten uit te voeren
- geen grondafvoer.

Toepassingen zijn o.m.:
- waar trillingen ongewenst zijn (dichtbevolkte gebieden, dichtbij zettingsgevoelige bestaande gebouwen, oude kademuren e.d.)
- waar weinig ruimte is (inpandig, funderingsherstel e.d.)
- bij gebieden met archeologische bodemschatten (door hogere belasting minder palen nodig, dus minder ponsingen).

O.m. Franki en Walinco plaatsen groutpalen.


klik op de afbeelding voor groter!

het maken van een groutpaal, dat is een buisschroefpaal met groutinjectie (franki):

fasen:
I =
invoeren van de verloren buis en buispunt door een combinatie van schroeven en drukken
II = aan elkaar lassen van de buizen, buislengtes afhankelijk van de vrije hoogte
III = plaatsen van de wapening
IV = betonneren (van beton voorzien)
legenda:
A = bestaande constructie
h = vrije hoogte
1 = stalen buis
2 = boorkop
3 = boortafel
4 = lasverbinding / schroefkoppeling
5 = wapeningskorf
6 = beton
7 = "afkapniveau"
8 = injectielans
9 = groutinjectie door de punt (in zandgrond een bredere baan, mede omdat het schroeven langer duurt)


Documentatie
- Schroefinjectiepalen (groutpalen van Walinco)


Zie ook bij groutinjectie.
Verg. schroefpaal.