home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal, injectiepaal

 

groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal

De groutpaal, groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal of injectiepaal is een trillingsvrij in de grond gevormde stalen buispaal, waarbij tijdens of na het schroef/draaiproces een mengsel van water en cement (= grout) door de holle boorschacht wordt geïnjecteerd. De holle stalen boorschacht wordt meestal tijdens het boren steeds verlengd door een buisdeel op het laatste deel te lassen (zie de afbeelding bij II; eventueel te schroeven i.p.v. te lassen), hoewel ook vanaf start langere palen mogelijk zijn. De boorschacht (stalen buis) en de boorkop (paalpunt, paalvoet) blijven in de grond aanwezig. Tussen boorkop en boorschacht is een opening waardoor grout ook langs de buis omhoog gaat. De schacht is dan een soort extra wapening van het beton en het wat onregelmatig verspreide grout is er extra schachtwrijving wat de draagkracht ten goede komt. Na inbrengen van de buispaal tot de gewenste diepte (de vereiste weerstand/draagkracht) kan wapening in de buispaal gebracht worden en wordt deze gevuld met beton.

Walinco vermeldt ook: "Bij dit geschroefde systeem is in slappe lagen de penetratiesnelheid groot, waardoor om de stalen buis een groutschil ontstaat ter dikte van 30 tot 40 millimeter. In draagkrachtige zandlagen neemt de penetratiesnelheid sterk af. Hier wordt het zand laagje voor laagje afgeschraapt en intensief vermengd met een overmaat aan cementgrout, waardoor de paaldiameter tenminste gelijk wordt aan die van het schroefblad. Deze als het ware verbrede paalvoet zorgt voor de grondmechanische draagkracht van de paal."

Voordelen van groutpalen:
- de groutinjectie maakt hogere belastingen mogelijk (ook meer trekbelasting mogelijk door grout rondom)
- de paal wordt niet geheid maar geschroefd, dus trillingsvrij voor de omgeving (lage geluidsbelasting); door het schroeven i.p.v. heien kan ook in zekere mate puin in de grond "weggeduwd" worden
- ook in beperkte ruimten uit te voeren
- geen grondafvoer.

Toepassingen zijn o.m.:
- waar trillingen ongewenst zijn (dichtbevolkte gebieden, dichtbij zettingsgevoelige bestaande gebouwen, oude kademuren e.d.)
- waar weinig ruimte is (inpandig, funderingsherstel e.d.)
- bij gebieden met archeologische bodemschatten (door hogere belasting minder palen nodig, dus minder ponsingen).


klik op de afbeelding voor groter!

het maken van een groutpaal, dat is een buisschroefpaal met groutinjectie (franki):

fasen:
I =
invoeren van de verloren buis en buispunt door een combinatie van schroeven en drukken
II = aan elkaar lassen van de buizen, buislengtes afhankelijk van de vrije hoogte
III = plaatsen van de wapening
IV = betonneren (van beton voorzien)
legenda:
A = bestaande constructie
h = vrije hoogte
1 = stalen buis
2 = boorkop
3 = boortafel
4 = lasverbinding / schroefkoppeling
5 = wapeningskorf
6 = beton
7 = "afkapniveau"
8 = injectielans
9 = groutinjectie door de punt (in zandgrond een bredere baan, mede omdat het schroeven langer duurt)


Documentatie
- Schroefinjectiepalen (groutpalen van Walinco)

- Schroefinjectiepalen Leka-palen (groutpalen van Kandt BV)


Zie ook bij groutinjectie.
Verg. schroefpaal.