home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


heipaal

 

heipaal

De meest gebruikte en bekende methode om palen in de grond te brengen is door middel van heien. De te heien palen worden meestal vooraf op lengte gemaakt. 
De paal wordt in een hei-installatie geplaatst waarna men er een zwaar gewicht (heiblok) op laat vallen. De grond onder de paal wordt samengeperst waardoor de draagkracht groter wordt.
Als verondersteld wordt dat de paal op de juiste diepte is, d.w.z. de vaste (zand)grond heeft bereikt, dan wordt er op de geleiders van de paal en de paal zelf een streep aangebracht. Daarna laat men het heiblok nog dertigmaal op de paal vallen. Het verschil tussen de streep op de geleiders en de paal wordt nu opgemeten; dit heet kalenderen. De maximale kalender is vooraf vastgesteld. Hierna kan met behulp van een plaatselijke sondering nog bepaald worden of de paal wel daadwerkelijk op de juiste laag geheid is.


heimachine (rottink):


Voor allerlei paalfunderingen zie eventueel bij (niet allemaal heipalen als palen die de grond ingeheid worden):
- betondrukpaal 

- betonsegmentpaal 

- buissegmentpaal 

- energiepaal 

- groutpaal (ook: groutinjectiepaal, schroefinjectiepaal, injectiepaal, kokerpaal) 

- heipaal (algemene term voor geheide palen, i.t.m. schroefpalen en stortpalen) 

- kleefpaal 

- MV-paal (en RI-paal) 

- paalmatras 

- ribbelpaal 

- schroefpaal 

- spudpaal (geen echte funderingspaal) 

- stalen buispaal (ook: buispaal) 

- stortpaal 

- trekpaal

Zie verder bij paalfundering en ook bij paalfunderingsvoorbeelden.

Eng. pile, driven pile;
Fr. pilot