home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


vaste zandlaag

 

vaste zandlaag

Ook: vaste laag, vaste grondslag. De vaste zandlaag is de draagkrachtige laag waar de fundering op rust. Deze vaste laag is meestal een dikkere zandlaag. 
Bij funderingen op staal ligt de vaste zandlaag vaak al op ca. 1 m diepte. 
Bij paalfunderingen moet de zandlaag  dik genoeg zijn om bij extra belasting van de paal niet door de zandlaag te schieten. De exacte plaats van de vaste laag is zeer verschillend, soms op 10 m diepte, soms pas op 30 m of meer. Hoewel van geheel Nederland inmiddels bekend is hoe de grondopbouw is, zullen sonderingen en eventueel grondboringen uitsluitsel geven over de exacte gelaagdheid van de grond (zie bodemonderzoek).

Bij een normale heipaal zorgt de punt in de vaste zandlaag voor de meeste draagkracht. (Bij paal die 

Bij de aanleg van de metro "Noordzuidlijn" in Amsterdam moest zorgvuldig rekening gehouden met de vaste zandlaag en met naburige panden die gefundeerd zijn op de zogenoemde 1e zandlaag, op ca. 10-15 m onder het maaiveld. Voor kleinere gebouwen kan de 1e of de 2e zandlaag de vaste zandlaag zijn. Overigens, de fundering van veel oude woningen in Amsterdam is nog gebaseerd op kleef waarbij de wrijving tussen paal en klei enige draagkracht geeft. Voor grotere gebouwen zijn de 1e en de 2e zandlaag te dun zijn voor een goede draagkracht, zeker omdat de dikte van de zandlagen niet overal even groot is en ze een grillig verloop hebben (als een heipaal goede draagkracht heeft, kan een heipaal een meter verderop in de niet-draagkrachtige tussenlaag van klei en diatomeeënaarde belanden). Voor deze gebouwen, en natuurlijk ook de Noordzuidlijn, is de 3e zandlaag de vaste zandlaag.


traject van de noordzuidlijn in amsterdam, met de 1e, 2e en 3e zandlaag;
klik voor groter! 
(bureau noordzuidlijn; boek van dr. wim de gans, anwb geologieboek i.s.m. tno):


Bij de aanleg van de metrolijn die Amsterdam Zuidoost met de binnenstad verbindt, is voor het ondergrondse gedeelte de caissonmethode toegepast: de segmenten van de tunnelbuis zijn bovengronds op hun juiste plek vervaardigd en worden vervolgens "afgezonken" door de onderliggende grond weg te zuigen, totdat ze op de juiste diepte op de vaste zandlaag rusten.

Zie ook paalfunderingen (en andere funderingen).