home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


anhydrietvloer

 

anhydrietvloer

Ook, officieel: calciumsulfaatgebonden gietvloer. Een anhydrietvloer is een betonachtige dekvloer van ca. 50 mm dikte op basis van gips. Een anhydrietvloer is een tussenlaag die de functie vervult van een harde uitvlaklaag op een draagvloer. Het doel van deze overgangslaag is, na schuren, een vlakke ondergrond te verkrijgen voor de uiteindelijke vloerbedekking. 

Anhydriet is het bindmiddel, een watervrij gips dat door een reactie met water kan verharden en zo toeslagmaterialen aan elkaar kan kitten. Anhydriet is "gips zonder kristalwater": het is calciumsulfaat CaSO4 met een paar procent vloeispaat (calciumfluoride) en de gedehydrateerde vorm van gips (gips zonder water). Gips is de hydrateerde vorm, CaSO4.2H2O.

Voordelen van anhydriet:
- vaak als gietvloer (voor een snellere plaatsing en voor minder zwaar werk) 
de verharding vindt plaats zonder noemenswaardige vormveranderingen (grote vormvastheid)
- goede warmte-overdracht bij vloerverwarming omdat de buizen 100% omhuld worden door vaste (geleidende) stof; bij toepassen van vloerverwarming een ca. 70 mm dikke anhydrietvloer toepassen incl. de leidingen
- grote vlakheid (zelf-nivellerend: de gietvloer loopt vanzelf waterpas)
- beloopbaar na 24-36 uur (let op: nog niet droog na deze tijd, dat is mede afhankelijk van het vocht in de constructievloer)
- minder naden omdat stortnaden en dilatatievoegen ontbreken
- homogene samenstelling (overal even sterk)
- alle soorten vloerafwerking mogelijk (eventueel voorzien van primer o.d. en voegafwerking).

Nadelen anhydrietvloer:
- mag niet te lang nat blijven (niet geschikt in natte ruimtes als douches en badkamers; niet voor toepassingen buiten)
- kan niet goed op afschot (helling) worden gegoten
- er kunnen heel kleine luchtbelletjes ontstaan bij de leidingen van de vloerverwarming
- minder geschikt voor zeer hoge eisen aan slijtvastheid (wel tot druksterkte C35 mogelijk).

Na het harden van de vloer moet de film die zich op de anhydrietvloer heeft gevormd, worden verwijderd om:
- de anhydrietvloer goed te kunnen laten drogen (het bouwvocht in de pas gestorte constructievloer, onder het anhydriet, moet zich naar boven toe kunnen transporteren omdat onder de constructievloer meestal dampdicht materiaal is)
- een goede hechting met een te lijmen vloerbedekking mogelijk te maken.

Anhydriet wordt ook toegepast als bindtijdregelaar (een hulpstof): toevoeging van een kleine hoeveelheid anhydriet of gips remt de reactie van cement met water af.

Om eventueel optredende scheuren in de anhydrietvloer te voorkomen kan tussen de betonnen of schuimbetonnen ondervloer en de anhydriet dekvloer een folie worden toegepast. ("Helaas is deze oplossing door de vele leidingen op de constructievloer niet eenvoudig en technisch ook niet altijd aan te bevelen. Daarom blijft dit vaak achterwege.") Een anhydriet dekvloer wordt drie dagen na de betonvloer aangebracht en is de volgende dag al beloopbaar.

"In CUR-Aanbeveling 107 'Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel' is een eis ten aanzien van het drogingsgedrag van de gietvloer opgenomen. Hierbij wordt onder laboratoriumcondities het vochtgehalte van ten minste 4 cm dikke proefstukken in de tijd gevolgd zonder dat er sprake is van geforceerde droging. Na ten hoogste 28 dagen moet het proefstuk een vochtgehalte van < 0,5% m/m hebben bereikt."
Die 0,5% als criterium voor het vochtgehalte is gekozen omdat bij een dampdichte vloerbedekking (o.m. PVC, linoleum, keramiek tegels met een cementgebonden tegellijm) dit het maximale percentage mag zijn om de vloerbedekking op de gietvloer te leggen. Voor dampopen vloerbedekking (o.m. tapijt met een jute rug, naaldvilt, keramiek tegels met een gipsgebonden lijm) mag het vochtgehalte maximaal 1,0% zijn. Een anhydrietvloer kan door (centrale) verwarming gedroogd worden, maar ook door gebruik te maken van elektrische bouwdrogers; zet in die gevallen wel af en toe de ramen open om de vochtige lucht uit huis te laten verdwijnen (bij ontvochten met condensdrogers deze af en toe verplaatsen en bijtijds de opvangbakken legen).

Anhydrietvloer Arbovriendelijk
"Het gieten en afwerken van de anhydriet gietmortel is een arbeidsvriendelijke productiemethode, die bijdraagt aan de discussie omtrent de Arbo-omstandigheden bij de uitvoering van werkzaamheden. De gietmortel wordt verpompt via een slang en kan zodoende in een staande werkhouding verwerkt worden. Hiermee wordt de fysieke belasting aanzienlijk teruggedrongen en wordt ernstige gezondheidsschade voorkomen. Het afwerken van de vloer gebeurt met een lichte aluminium drijfrei." (Uit de folder Eigenschappen Gyvlon Reno anhydrietvloer.)
Een zandcementvloer wordt, in tegenstelling met de anhydrietvloer, meer of minder aardvochtig gestort en is daarom bewerkelijker dan een anhydrietvloer: zandcement aanvoeren, netjes verdelen en vlak afwerken kost veel tijd.


het arbeidsvriendelijk
gieten van een anhydrietvloer; hier wordt getoond hoe tot de juiste hoogte gegoten wordt; klik voor groter (woodstock vloeren, anhydriet):


anhydrietvloer stort zich gemakkelijk over en rond buizen vloerverwarming;
klik voor groter (woodstock vloeren, anhydriet):


zandcementvloer vergt meer arbeid dan een anhydrietvloer (woodstock vloeren):


anhydrietvloer op schuimbeton (stichting schuimbeton):


Documentatie
- Voor verschillende mogelijkheden van een anhydriet gietvloer kunt u terecht bij een anhydriet vloerenspecialist (zie verderop).
- Eigenschappen Gyvlon Reno anhydrietvloer en Productinfo Gyvlon Reno anhydrietvloer (de Gyvlon-website bestaat niet meer maar de informatie is interessant)
 
Met dank aan o.m. Cement & Beton, Natuurwijzer, Stichting Schuimbeton, Faber betonpompen, Vloerenbedrijf Van Rijbroek, Van Nieuwpoort betonmortel, Woodstock vloeren.

Verg. magnesietvloer.

Eng. anhydrite floor