home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


spuitbeton

 

spuitbeton

Bij spuitbeton wordt betonspecie onder druk door een slang gevoerd en, samen met verneveld water en lucht, tegen een dragende laag of bekistingsplaat aangespoten, waardoor het tot zeer sterk beton kan verharden. Spuitbeton is een mengsel van cement, toeslagmateriaal, water en eventuele hulpstoffen

Spuitbeton is een constructief beton, wordt meestal in dunne lagen aangebracht en heeft daarom een kleinere grootste korrelgrootte van het toeslagmateriaal, max. 8 mm. Door de aard van het werk is bij spuitbeton het aanbrengen en de nabehandeling van groot belang en kan het een grote dichtheid en sterkte bereiken.


spuitbeton, herstel kopmuur (tradecc): 


spuitbeton toegepast in een tunnel:


Voordelen van spuitbeton: 
- de eenvoud van aanbrengen
- er hoeft slechts eenzijdig bekist te worden
- het is toepasbaar op plaatsen waar geen bekisting kan worden opgesteld of bij een onregelmatige vorm van de constructie
- met spuitbeton wordt een perfecte afdichting aangebracht. 

Toepassingen zijn o.m.:
- reparaties van beschadigde of aangetaste betonoppervlakken (na losse delen en aantastingen verwijderd te hebben)
- brandwerende bekleding en vuurvaste isolatie
- modelspuitwerk (rotswerk, tunnelbouw in bergen)
- nieuwe, lastig te bekisten constructies (schaaldaken)
- betonballonnen (een betonballon is een gebouw dat gevormd wordt door spuitbeton op een voorgevormde ballon).

Meestal wordt spuitbeton toegepast bij renovatie of herstel van betonconstructies, maar ook voor het opspuiten van gemetselde zwembaden kan spuitbeton een prima middel zijn, vooral wanneer het zwembad een afwijkende vorm heeft. 
Ontwerpers maken dankbaar gebruik van spuitbeton omdat het in iedere vorm aangebracht kan worden. De foto's hieronder tonen zo'n gebruik bij het Minnaertgebouw van de Universiteit Utrecht (architect Neutelings Ritedijk); op de tweede foto hieronder is de onderbekleding van het spuitbeton te zien (klik op de foto's voor groter). 


De meest toegepaste methoden voor het opbrengen van spuitbeton zijn de zogenaamde droge en natte methode. 

Droge methode
Bij het droog betonspuiten wordt de kant en klare mortel gemengd en onder hoge druk op de ondergrond gespoten. Pas bij de spuitkop wordt water aan de mortel toegevoegd, in lagen kan zodoende een onbeperkte laagdikte worden opgebouwd. Nadeel van de droge methode zijn stofvorming en rebound (het terugkaatsen v an een deel van het beton).
De droge methode wordt vooral voor grotere laagdikten toegepast.

Natte methode
Als het natte systeem wordt toegepast wil dat zeggen dat de mortel vóór het verspuiten met water wordt vermengd. Voordelen van de "natte" spuitmethode zijn minder stofvorming en minder rebound. Nadelen van de natte methode van spuitbeton zijn de minder goede hechting en grotere gevoeligheid voor uitzakken. Ook dient bij de natte spuitmethode meer rekening gehouden te worden met krimpeffecten; krimp kan vermeden worden door toevoeging van vezels of het aanbrengen van een (kunststof) wapeningsnet. De natte spuitmethode is vooral geschikt voor plaatselijke reparaties.
De natte methode wordt vooral voor geringe laagdikten toegepast.

Historie
"Spuitbeton is aan het begin van de twintigste eeuw uitgevonden door de Amerikaan Carl Akeley. In 1919 werd dit 'droge' spuitsysteem door Carl Weber in Europa geïntroduceerd en door de firma Torkret toegepast."

Tekst o.m. Cement en Beton, Sealtec betonreparatie (Ivacon) en het boek Betontechnologie van C. Souwerbren. 

Verg. schuimbeton, cementeren,
kristal cement graniet (kcg).

Eng. sprayed concrete, gunite, shotcrete; 
Fr. béton projeté, gunite