home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


schuilkerk

 

schuilkerk

Een schuilkerk is een kerk die er niet als zodanig uitziet. In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was de Hervormde kerk de staatskerk. Andere kerken werden wel getolereerd, maar zij moesten zich bescheiden opstellen, d.w.z. die gelovigen mochten niet als kerken herkenbare gebouwen hebben. Vandaar dat onder meer katholieken, lutheranen en doopsgezinden zich in schuilkerken terugtrokken, meestal een zolder van een wat groter huis. De Bataafse Revolutie van 1795 maakte een eind aan de overheersende rol van de Hervormde kerk. Op het platteland waren er schuurkerken

We kunnen zo'n schuilkerkje al een paar eeuwen als historie zien, maar de gewapende strijd tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland is nog maar relatief kort geleden officieel beŽindigd en in sommige islamitische streken is het problematisch een ander geloof dan het gangbare openlijk te uiten. "Sommige dingen veranderen nooit."


schuilkerk onze lieve heer op zolder, amsterdam:


Met dank aan de Groninger kerken.

Eng. conventicle