home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


kubusdruksterkte

 

kubusdruksterkte

De kubusdruksterkte is de druksterkte van beton na 28 dagen verharding.
De kubusdruksterkte wordt meestal beproefd aan de hand van kubusvormige proefstukken met een ribbe van 150 mm door ze in een drukbank te belasten totdat ze bezwijken; het is dus een beproeving van het verharde beton na minimaal 28 dagen.

 Omgevingsverschijnselen e.d.: 
- temperatuur 20 graden C +/- 2 graden
- relatieve vochtigheid >= 90% dus behoorlijk vochtig (uit de waterbak of klimaatkamer en afgedroogd met een doek)
- de bezwijkbelasting wordt bepaald op 10 kN nauwkeurig 
- de drukbank mag een digitale of analoge uitlezing hebben
- de afwijking van de drukbank mag voor externe verificatielaboratoria 1% zijn en voor interne controles 3%
- vr de bezwijkproef wordt de volumieke massa van het proefstuk bepaald.

De karakteristieke kubusdruksterkte was oorspronkelijk de druksterkte van tenminste 95% van alle gemeten kubussen van een bepaalde partij beton. NEN-EN 206 noemt een aantal criteria. Er zijn verschillende mogelijkheden om van de gemiddelde kubusdruksterkte naar de karakteristieke kubusdruksterkte te komen.

Bepaling of voldaan wordt aan de vereiste druksterkte (keuringscriteria voor kubusdruksterkte)

- Volgens NEN-EN 206-1 wordt of werd de vereiste druksterkte van beton gecontroleerd door de kubusdruksterkte van 15 proefkubussen te bepalen. Het uit de resultaten berekende gemiddelde ( f 'cm) moet tenminste 1,48 maal de uit dezelfde resultaten berekende standaardafwijking (σ) boven de vereiste karakteristieke druksterkte (f 'ck) liggen. Dat wil zeggen:  f 'cm >= f 'ck + 1,48 * σ [N/mm2]. 
(De kubusdruksterkte wordt ook geschreven als f 'ckcube en de cilinderdruksterkte f 'ckcyl. Zonder extra aanduiding is meestal sprake van de kubusdruksterkte.)
Voor de bepaling of beoordeling wordt zowel naar de productiewijze gekeken (family concept). Er zijn in beide omgevingen twee criteria waaraan de gemiddelde kubusdruksterkte f 'cm moet voldoen:

productie

aantal kubussen

criterium 1:
gemiddelde kubus-
druksterkte
f 'cm [N/mm2]

criterium 2:
individuele kubus-
druksterkte
f 'ci [N.mm2]

regelmatig

15

>= f 'ck + 1,48 * σ

>= f 'ck - 4

"af en toe"

3

>= f 'ck + 4

>= f 'ck - 4


- Aan de hand van de excentriciteit u (de factor van de goedkeurkans; zie de grafiek onderaan) wordt de karakteristieke kubusdruksterkte bepaald met de formule: 
f
'ck = f 'cm - u * σ [N/mm2]
waarbij 
f
'ck = de karakteristieke kubusdruksterkte
f
'cm = de gemiddelde kubusdruksterkte
u = de excentriciteit
σ = standaardafwijking.
Het aantal proefkubussen is afhankelijk van de cementklasse en de partijgrootte per stortdag.


voorbeeld van een apparaat om de kubusdruksterkte van een proefstuk te bepalen en wat er op het moment van bezwijken meestal plaatsvindt (okays enterprises , betoncentrale eemsmond):


voorbeeld van een mal om de proefkubussen in te maken (okays enterprises):


omrekentabel riblengte kubussen en belastingstempo van de proef; klik voor groter (betonpocket):


bepaling van de excentriciteit u uit de keuringskarakteristiek voor de keuringseis van nen-en 206-1 voor series van 15 kubussen; klik voor groter (keuringskarakteristiek: x15 - 1,48.σ >= f 'ck; bron betonpocket):


Het vervaardigen en bewaren geschiedt volgens NEN-EN 12930-2, het meten na 28 dagen volgens 12930-3 terwijl de eisen aan de drukbank vermeld zijn in 12930-4.

Zie ook sterkte.

Eng. cube compressive strength (met dank aan Ralph Houston)