home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zandcement

 

zandcement

Ook: chapemortel (Vlaams). Zandcement is een mengsel van zand en cement (en water). Bij voorkeur gaat het hier om schoon scherp betonzand en portlandcement.
Zandcement wordt meestal gelegd in een dikte van 30 tot maximaal 50 mm, en meestal ongewapend
Wanneer de zandcementlaag onmiddellijk op een betonvloer wordt gestort zal deze meestal 30 mm kunnen zijn (hechtende dekvloer).  
Wanneer een dampscherm wordt toegepast tussen een betonvloer en de zandcementvloer dan is vaak de maximale dikte van 50 mm van toepassing.
Let op: bij vloerverwarming wordt geadviseerd boven de leidingen minimaal 25 mm zandcement aan te houden (dat is eigenlijk wel weinig, zeker als er bevestigingsmateriaal van de leidingen in de dekvloer steken).
Om zijn volledige sterkte te kunnen bereiken dient na het storten de zandcementvloer afgedekt te worden met bijvoorbeeld een kunststoffolie (het water blijft op deze manier zolang mogelijk in de specie). 

Toepassingen van zandcement zijn:
- voor het smeren van (zand)cementdekvloer en afschotlagen (bijvoorbeeld als er een hoogteverschil bij vloeren moet worden overbrugd)
- voor het egaliseren of repareren van betonnen of cementgebonden ondergronden (de constructievloer is meestal niet effen genoeg is, maar ook terras, tuinpad e.d. buiten)
- voor het in de specie leggen van vloertegels of om de vloerverwarming in onder te brengen.

Voordelen van de zandcementvloer zijn vooral dat hij goed tegen vocht kan en goed op afschot is te leggen.

Een zandcementvloer is geen constructieve vloer; er moet altijd een draagvloer zijn (gewapend beton, houten balken o.d.). 
M.b.t. een (zandcement) dekvloer (Berkers vloeren):
"Een cementdekvloer, zandcementvloer, smeervloer ofwel specievloer is de basis voor een bovenvloer zoals tapijt of een andere vloerbedekking. De onderliggende constructievloer, zoals bijvoorbeeld de betonvloer, is hiervoor meestal niet vlak genoeg. Een kwalitatieve ondervloer is dus essentieel voor het kunnen leggen van een mooie bovenvloer."

Vloeibare zandcement (VZC, 3-10 cm dikte), bijvoorbeeld via een zogenoemde pomptruck, heeft voordelen t.o.v. niet-vloeibare zandcement:
- het vloeit uiteraard beter en is zelfverdichtend, dus ook langs buizen van de vloerverwarming (omsluiten van de leidingen met zandcement)
- het strijkt zichzelf automatisch vrijwel horizontaal; nivellerend m.b.v. een drijfrei (easy levelling)
- het werkt snel
- het is minder arbeidsintensief.
Een nadeel kan zijn dat het door kleine openingen weg kan lopen.

De anhydrietvloer kan in veel gevallen een alternatief zijn voor de zandcementvloer, tenzij het een natte omgeving is.


strijken van een zandcementvloer (links al een gedeelte uitgevoerd), hier op een ondergrond van zwaluwstaartplaten, waarschijnlijk over draagbalken; een zandcementvloer op zwaluwstaartplaten kan uitsluitend als
de platen goed vastgelegd worden en vast en stabiel blijven liggen omdat anders de zandcementvloer kan bewegen en scheuren kan gaan  vertonen (woodstock vloeren, zandcement):


een gladgestreken zandcementvloer (
woodstock vloeren, zandcement):


vloeibare zandcement (weber): 


Documentatie
- Brochure Beamix zandcement extra 730 voor cementdekvloeren

- Brochure Knauf ZandCement voor dekvloermortel en dekvloeren

- Productinformatieblad Vloebare zandcement (VZC 3-10 cm) van Weber


Eng. zandcementlaag is sand-cement screed; zandcementvloer is sand-cement floor