home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


monoliet, monolithisch

 

monoliet, monolithisch

Monoliet heeft meer betekenissen:


1. Een monoliete of monolithische constructie bestaat uit verschillende onderdelen maar vormt constructief één geheel. Wanneer sprake is van natuursteen wordt bedoeld dat het uit één stuk steen is gemaakt, bijvoorbeeld een zuil, beeld of obelisk. Bij beton betekent het dat het beton van de constructie in één keer gestort is of dat het op een constructief degelijke manier aanéén is gestort (bijvoorbeeld bij doorlopende wapening).

Brochure over monolietvloeren of monoliete bedrijfsvloeren
(van Betonhuis)


monoliete constructie van een kelder (sterk beton):


Met monolitische architectuur wordt ook een bouwstijl bedoeld waarbij het gebouw uit één brok steen is gehouwen.


een werkelijk monolithisch gebouw (mamallaopuram, india):


architectuur met een monolithisch uiterlijk, maar dat is het niet (inhabitat):


Het woord monolithisch is afkomstig van het Griekse mono (één) en lithos (steen; denk aan litho). 

Verg. megaliet.

Eng. monolithic


2. Bij monolithisch afwerken van vloeren blijft een aparte dekvloer achterwege: "een monolietvloer wordt in één arbeidsgang vervaardigd, zodat de toplaag één geheel vormt met de onderliggende constructievloer (draagvloer)". Dit elimineert het risico op loslatende dekvloeren. Monolithische betonvloeren zijn verder kostenbesparend en bereiken een hoogwaardige kwaliteit. 
Deze vorm van "monoliet" is toch minder monolitisch (éénstenig) dan de eerste betekenis. 


3. Soms is monoliet afwerken een andere term voor vlinderen.
Deze vorm van "monoliet" is ook wat verwijderd van de oorspronkelijke betekenis van monolitisch.