home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


aanbouw

 

aanbouw

1. Ook wel: aanbouwsel. Een aanbouw is een bouwwerk(je) tegen een al bestaand gebouw. De verbinding tussen het bestaande gebouw en de aanbouw kan bestaan uit slechts een toegangsdeur, maar ook een groter deel van de bestaande muur gemeenschappelijk hebben en eventueel meer verdiepingen bevatten. (Voor een opbouw zie bij optoppen.) 
Wanneer de aanbouw een groot gedeelte met het bestaande gebouw gemeen heeft terwijl het slechts om één verdieping gaat (bijna altijd de begane grond), noemen we het een uitbouw. Niet altijd is er onderscheid te maken in aanbouw of uitbouw; wanneer bijvoorbeeld de architectuur van de uitbouw duidelijk verschillend is van het bestaande gebouw wordt soms over aanbouw gesproken (eerste foto links). NEN 1078 noemt een aanbouw een bouwwerk dat niet rechtstreeks toegankelijk is vanuit het bestaande pand, maar in normaal spraakgebruik blijkt een aanbouw toch vaak ook op enige manier toegankelijk vanuit het huis.

   


Er bestaan ook mogelijkheden tot een prefab aanbouw die sneller is te bouwen, bijvoorbeeld van Home Enlargement.
Een prefab aanbouw kan in drie dagen geplaatst worden, vooralsnog als er geen aanbouwen van belendende panden zijn en in bepaalde maten (gegevens Stijl2000):
- dag 1: heien, uitgraven en inzagen van de achtergevel (vanwege de invloed van het inbrengen van de nieuwe paal op de bestaande palen wordt voor de minimale afstand tussen bestaande palen en nieuwe palen meestal 80 cm aangehouden)
- dag 2: plaatsen van de prefab aanbouw achter uw woning door een grote hijskraan; de al bestaande kozijnen worden uit de achtergevel gehaald
- dag 3: aansluiten van de installaties en aanbrengen van lood in de achtergevel.
Daarna dient uiteraard in het interieur nog het e.e.a. plaats te vinden zoals het aanhelen van de vloer, maar de aanbouw staat!


prefab aanbouw van stijl2000:


prafab aanbouw van prefab systeembouw:


prefab aanbouw selector (voorbeeld 6 m breed, 3 m diep, met binnenafwerking) van home enlargement:


Project
- aanbouw met lichtstraat van bnla architectenDocumentatie

- Besluit Omgevingsrecht m.b.t. vergunningvrij bouwen uitbouw, dakkapel e.d.

Foto's o.m. Verhey Aannemers, Zekerbouwen, Teunis Haveman, bnla architecten.

Zie ook aanluiving, uitbouw.

Eng. extension, addition, annexe, annex (Am.)


2. In de term "in aanbouw": tijdens de daadwerkelijke (fysieke) bouw.

Eng. under construction, in progress, in course of construction