home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


constructeur

 

constructeur

In de bouw is de constructeur degene die de uitvoering van een bouwwerk of brug berekent en tekent.
Vooral bij grote of complexe werken wordt de constructeur vermeld, bijvoorbeeld bij de bouw van het gebouw Montevideo in Rotterdam: constructeur ABT Delft (foto rechts). 

Voorbeeld van Calduran: "Bij het berekenen van kalkzandsteenconstructies kan de constructeur gebruik maken van NEN 6790, de TGB Steen (Technische Grondslagen voor Bouwconstructies Steen). Hierin staan onder andere berekeningsmethoden voor de bepaling van draagkracht en stabiliteit."

Leveranciers van bouwmaterialen hebben vaak speciale computerprogramma's beschikbaar waarmee constructeurs de specialistische berekeningen kunnen uitvoeren.
Ook bij het ontwerp van bijvoorbeeld vliegtuigen en schepen worden (andere) constructeurs ingeschakeld.
Door parametrisch ontwerpen komt het takenpakket van de constructeur waarschijnlijk meer te liggen op de technische invulling van het ontwerp en de communicatie met architect en opdrachtgever.

Overleg met een constructeur kan ook advies geven en alternatieve (betere, goedkopere) oplossingen aandragen.

Een constructieberekening is in veel gevallen niet alleen handig, maar ook noodzakelijk:
- om scheuren en verzakkingen te voorkomen (sterkte stabiliteit stijheid, veiligheid van de constructie)
- om te voldoen aan de regelgeving (bouwvoorschriften en normen)
- voor de verzekering (zonder constructieberekening kun je moeilijk de aannemer aansprakelijk stellen)
- als handleiding voor de aannemer (én de aannemer hoeft zelf geen oplossingen te verzinnen)
- om kosten te besparen ("optimaal wat nodig is" kan kosten besparen)
- om de kwaliteit van het gebouw of de verbouwing te verhogen (stevigheid, zekerheid, eventuele beperkingen in de maximale belasting bij renovatie o.d.)
- om toekomstig (ander) gebruik van een gebouw mogelijk te maken (inbouwen van een bepaalde marge of overdimensionering kan noodzakelijk zijn bij een toekomstige functieverandering van het gebouw, bijvoorbeeld bij herbestemming).

Constructeursregister (RC / RO / RT ofwel RegisterConstructeur / RegisterOntwerper / RegisterToetser)

Er zijn bedrijven voor advies bij constructies, bijvoorbeeld IMd Raadgevende ingenieurs en speciaal voor houtbouw Lüning Ingenieurs.

Met dank aan Constructiehuis, Constructiemeesters (vaak offerte in 1 werkdag) en ConstructieShop.

De term constructeur is afgeleid van de term constructie, die afkomstig is van het Franse construction (bouw; gebouw), uit het Latijnse constructio (opbouw; zinsconstructie) bij het werkwoord construere (verleden deelwoord constructus; samenvoegen, verbinden, opstapelen, bouwen), gevormd uit com- (samen, met) en struere (bouwen, oprichten); bron Etymologiebank.

Eng. structural engineer