home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


constructeur

 

constructeur

In de bouw is de constructeur degene die de uitvoering van een bouwwerk of brug berekent en tekent.
Vooral bij grote of complexe werken wordt de constructeur vermeld, bijvoorbeeld bij de bouw van het gebouw Montevideo in Rotterdam: constructeur ABT Delft (foto rechts). 

Voorbeeld van Calduran: "Bij het berekenen van kalkzandsteenconstructies kan de constructeur gebruik maken van NEN 6790, de TGB Steen (Technische Grondslagen voor Bouwconstructies Steen). Hierin staan onder andere berekeningsmethoden voor de bepaling van draagkracht en stabiliteit."

Leveranciers van bouwmaterialen hebben vaak speciale computerprogramma's beschikbaar waarmee constructeurs de specialistische berekeningen kunnen uitvoeren.
Ook bij het ontwerp van bijvoorbeeld vliegtuigen en schepen worden (andere) constructeurs ingeschakeld.
Door parametrisch ontwerpen komt het takenpakket van de constructeur waarschijnlijk meer te liggen op de technische invulling van het ontwerp en de communicatie met architect en opdrachtgever.

Een constructieberekening is in veel gevallen niet alleen handig, maar ook nodig (met dank aan ConstructieShop):
- als handleiding voor de aannemer
- om scheuren en verzakkingen te voorkomen
- voldoen aan de regelgeving
- voor de verzekering (zonder constructieberekening kun je moeilijk de aannemer aansprakelijk stellen)
- om kosten te besparen ("optimaal wat nodig is" kan kosten besparen)
- om de kwaliteit van de verbouwing te verhogen.

Constructeursregister (RC / RO / RT ofwel RegisterConstructeur / RegisterOntwerper / RegisterToetser)

Er zijn bedrijven voor advies bij constructies, bijvoorbeeld IMd Raadgevende ingenieurs en speciaal voor houtbouw Lüning Ingenieurs.

De term constructeur is afgeleid van de term constructie, die afkomstig is van het Franse construction (bouw; gebouw), uit het Latijnse constructio (opbouw; zinsconstructie) bij het werkwoord construere (verleden deelwoord constructus; samenvoegen, verbinden, opstapelen, bouwen), gevormd uit com- (samen, met) en struere (bouwen, oprichten); bron Etymologiebank.

Eng. structural engineer