home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


aanbranden

 

aanbranden
Aanbranden is het aanbrengen van een mengsel van pure cement en water op een natgemaakte vloer of muur, met als doel de hechting met de specie die op die vloer of muur moet komen te verbeteren. Bij aanbranden wordt weinig water en veel cement gebruikt.

Voorbeeld van aanbranden: "Servofix SLA component A met ca. 27% water mengen en met een kwast of veger dekkend aanbrengen. Op de nog glanzende aanbrandlaag de aardvochtige specie aanbrengen die dient te worden verdicht. De tussenlaag mag niet glad worden afgewerkt." 
De aanbrandlaag is de dunne mortellaag die bij het aanbranden ontstaat. 


rechts wordt aangebrand en links is men, na het aanbranden, al bezig de specie aan te brengen:


De aanbrandlaag is de dunne mortellaag die bij het aanbranden ontstaat. 

Verg. inwassen (waar heel veel water wordt gebruikt), spritsen.

Eng. to render cement slurry, to render neat grout (aanbrandlaag is layer of cement slurry, layer of neat grout)