home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


I-profiel

 

I-profiel, I-ligger, I-balk, I-draagbalk

De termen I-profiel en I-draagbalk worden meestal gebruikt voor stalen I-liggers.
De termen I-ligger en I-balk worden voor zowel stalen als houten I-liggers gebruikt.
De term I-joist (Engels voor I-balk, I-vormige draagbalk) wordt meestal gebruikt voor een houten I-ligger.

I-ligger kan meer betekenissen hebben:


Een I-profiel is een meestal stalen balk (ligger, profielstaal) waarbij in dwarsdoorsnede de letter I is te lezen. De zijstukken bovenaan en onderaan het I-profiel worden flenzen genoemd. Het rechtopstaande deel van de I-balk is het lijf.
In de aanduiding IPE180 is 180 de hoogtemaat in mm, incl. de dikte van de flenzen (zie de hoogte- en breedtematen van IPE-profielen verderop).

De IPE-balk is een type balkstaal met betrekkelijk korte, evenwijdige flenzen met een constante dikte. Het IPE-profiel is door de rechte flenzen beter inpasbaar in constructies; er gemakkelijk een andere balk tussen de flenzen worden gelegd. 
IPE staat voor "I Profiel Europees", in het Frans is dit "I à Profil Européen" (ook tot IPE afgekort).

De INP-balk heeft wat schuinere flenzen dan de IPE-balk. 
INP staat voor "I Normaal Profiel"; in het Frans is dit "I à Profil Normalisé" (afgekort tot IPN, vandaar dat er in Vlaanderen ook wel over IPN wordt gesproken; een oudere Franstalige benaming is bijvoorbeeld PN13 voor een I-profiel van 13 cm hoog). 

Een H-profiel is eenzelfde balk als een i-profiel maar met  grotere flenzen, meer of minder de letter H vormend.


maatvoering ipe-profiel (staaldigitaal):


kenmerken diverse ipe-profielen (letters uit afbeelding hierboven):  

IPE gewicht
[kg/m]
h
[mm]
b
[mm]
flens tw
[mm]
flens tf
[mm]
80 6.11 80 46 3.8 5.2
100 8.26 100 55 4.1 5.7
120 10.6 120 64 4.4 6.3
140 13.1 140 73 4.7 6.9
160 16.1 160 82 5.0 7.4
180 19.2 180 91 5.3 8.0
200 22.8 200 100 5.6 8.5
220 26.7 220 110 5.9 9.2
240 31.3 240 120 6.2 9.8
270 36.8 270 135 6.6 10.2
300 43.0 300 150 7.1 10.7
330 50.1 330 160 7.5 11.5
360 58.2 360 170 8.0 12.7
400 67.6 400 180 8.6 13.5

verschil tussen ipe- en inp-balk (infosteel):


verdeling van de schuifspanning t.g.v. dwarskracht in een dunwandig i-profiel;
klik voor groter (tu delft):


twee unp-profielen, gekoppeld met afstandhouders waardoor een soort fors i-profiel ontstaat, om een breder draagvlak te scheppen van 200 mm, om een oude muur erboven te dragen (niet altijd zijn de afstandhouders aanwezig, afhankelijk van wat gewenst is, zie bij puibalk);
klik voor het portaal waar dit de bovenbalk is:


i-profiel met voorgeboorde gaten:


i-profiel (bovenop, liggend) en verder voornamelijk h-profielen, sommige met voetstuk met voorgeboorde gaten (foto joostdevree):


flens als drager; staalverbinding met flens van i-profiel als drager van een andere balk (constructieberekening online):


er zijn ook speciale i-profielen, bijvoorbeeld met bredere flens onderzijde (het
ifb-profiel; documentatie type a en type b):


Documentatie
- Afmetingen en draagvermogen van IPE-balken (van Staalhandel Staphorst)

- Afmetingen e.d. van IPE-balken (van Bouwen met Staal)

- Afmetingen e.d. van INP-balken (van Bouwen met Staal)

- Draagvermogen van INP-balken (van Booischotse Metalen)


Zie ook IJzershop.

Verg. H-profiel, U-profiel, Z-profiel.

Voor liggers zie eventueel ligger, gewalste ligger, hoedligger (petligger), hünnebeckdrager, I-profielI-ligger (van hout), kokerligger, patrijspoortligger, plaatligger, profielstaal, raatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vollewandligger, vrije oplegging.

Zie eventueel berlinerwand, damwand, kip, onderslagbalk.

Eng. I section