zetting

1. Zetting is het al of niet toelaatbaar inklinken van de grond ten gevolge van een hierop rustende belasting. Oorzaken van zetting kunnen o.m. zijn de bouw van aanbouwen, de bouw van belendende panden of tunnels, ophoging van de grond en (langdurige) bronbemaling. Met zettingberekeningen, zoals een belasting zettinggedrag en tijd zettinggedrag, worden de mogelijkheden bepaald om restzettingen in de tijd (toekomst) te beperken. Door een tijdelijke overhoogte, d.w.z. meer zand opbrengen dan berekend, of door verticale drainage kunnen restzettingen vaak worden beperkt.
Om een bepaalde graad van zettingen te weerstaan dient een gebouw voldoende stijfheid te bezitten.

Een aantal soorten zetting: 
- primaire zetting is de zetting die optreedt onmiddellijk na het aanbrengen van een (terrein)belasting
- gelijkmatige zetting
, waarbij het gebouw in zijn geheel zakt,  is constructief niet erg interessant, mits de zetting niet te groot is en niet blijvend is (gelijkmatige zetting wordt ook minder duidelijk absolute zetting genoemd)
- ongelijke of differentiŽle zetting treedt op bij zettingsverschillen; deze zettingen geven verzakkingen die constructief gevaarlijk kunnen zijn
- blijvende zetting is de situatie waarbij de zetting zijn uiterste "stand" heeft bereikt
- toelaatbare zetting is een zetting die constructief geen kwaad kan (wel kan esthetisch enig werk verricht moeten worden)
- restzetting is de zetting die optreedt na een bepaalde tijd (bijvoorbeeld bij nieuwe wegen, max. 300 mm 10 jaar na opleveren).

Zetting door heien wordt vermeden door bijvoorbeeld gebruik te maken van schroefboorpalen of de Terra-Son-paal of betondrukpaal (een trillingsvrij aangebrachte paal met een voorgespannen prefab betonnen kern of eventueel stalen profiel, voorzien van een in de grond gevormde verzwaarde voet van zandcementmortel).

Om zettingen van de grond na de bouw van bijvoorbeeld wegen te vermijden wordt vaak verticale drainage toegepast. Bij fundering op staal op twijfelachtige grond kan een hoeveelheid grond vervangen worden door Argex-korrels om zo een stabieler fundering geven (zie afbeelding). Ook kan schuimbeton, EPS of XPS gebruikt worden als "ophoging" bij zettingsgevoelige gebieden. Na toepassen van die hulpmiddelen is de grond vaak zettingsarm geworden.


gelijkmatige zetting na uitgraven en vullen met argex-korrels (compenserende fundering); klik voor groter (argex):


ongelijke zakkingen / zettingen met als gevolg scheefstand (fugro):


het logaritmische verloop van de zetting in de bodem bij belasting, als functie van de tijd;
klik voor groter (ir. d.j. biron):


Met dank aan Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB).

Zie ook zetscheur, zakking, zakbaak, funderingsherstel, stabilisatie van grond, argex, bims, EPS, XPS, compenserend grouten, draagkracht, fundering, granulaatmatras, grondverbetering, ongeroerd, paalmatras, polderstuk.

Eng. zetting (constructie) is settlement, settling; zetting (bodem) is settlement, subsidence, settling; gelijkmatige zetting is uniform settlement; ongelijke zetting is differential settlement, nonuniform settlement; blijvende zetting is ultimate settlement, final settlement; toelaatbare zetting is allowable settlement


2. De term zetting wordt soms gebruikt voor het uitharden van beton, vooral wanneer dat onregelmatig gebeurt (bijvoorbeeld als het grind in de betonspecie naar beneden zakt).

Eng. zetting (constructie) is settlement, setting


3. "Zetten" is ook de benaming van het buigen van plaatmateriaal over een rechte lijn. Meestal is het doel een fraaie, strakke rand te verkrijgen. Dit "zetten" komt bijvoorbeeld voor in de term gezet zink, gezet staal e.d.
Gezet zink wordt vervaardigd met een zetbank of, bij kleinere stukken zink of wanneer geen echte rechte lijn wordt gevolgd, met een zettang.
Zie ook "Zetten van zink" in Zink bewerken.


zetbank:


zettang:


Zie gezet zink.