home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


compenserend grouten, compensation grouting

 

compenserend grouten

Compenserend grouten of compensation grouting is een techniek voor grondverbetering waarbij grout in de bodem wordt geÔnjecteerd met het doel de grond te verdringen, te verdichten, om daarmee de grond "op te tillen". 

Compenserend grouten is in twee methoden te verdelen (CRUX Engineering):
- grondscheurend grouten (fracturing, hydrofracture grouting) waarbij de een breukvlak in de grond wordt gecreŽerd; doel is niet het infiltreren van het korrelskelet maar het verdringen (Ųpkrikken" van de grond (eerste afbeelding onder)
- compaction grouting waarbij de grond wordt geÔnjecteerd rond de punt van de injectielans (tweede afbeelding onder).


fracturing (hydrofracture grouting, grondscheurend grouten):  
- doel is de grond te verdringen wordt en daarmee "op te krikken" door cementwater onder zeer hoge druk te injecteren
- doel is niet, zoals bij andere bodeminjecties, het infiltreren van het korrelskelet, maar in de grond een breukvlak te creŽren waardoor de grond wordt opgetild 
- de injectievloeistof is zeer vloeibaar (meestal water cement in 1:1 verhouding)
- afhankelijk van de korrelspanning ontstaan horizontale of verticale lenzen (wanneer de initiŽle horizontale korrelspanningen groter zijn dan de verticale, dan vormt de injectievloeistof overwegend horizontale lenzen in de grond; wanneer het omgekeerde het geval is scheurt de grond overwegend verticaal)
- toepassingen: wanneer zettingen moeten worden gecompenseerd.

 

compaction grouting:

- de grond wordt verdicht door verdringing van de grond rond het injectiepunt
- de injectievloeistof is grout (water, cement en zand)
- de grond wordt hierbij verdicht en opgespannen
- toepassingen: het ongedaan maken van zettingen door consolidatie of het compenseren van ontspanning veroorzaakt door bv. ontgraving of het boren van een tunnel


Volker Staal en Funderingen formuleert compenserend grouten als volgt:

"De toepassing van compenserend grouten is het corrigeren van ontspanning in de korrelopbouw of zettingsverschijnselen. Door de verdringing van de grond worden de grondkorrels stevig tegen elkaar gedrukt. Vervolgens kan ook het maaiveld worden geheven. De methode kan worden gebruikt als corrigerende maatregel bij zettingsgevoelige en risicovolle werkzaamheden zoals:
- zettingen als gevolg van trillingen
- zettingen als gevolg van tunnelboormachines
- zettingen als gevolg van lekkages of grote vervormingen."

Voordelen en nadelen van compenserend grouten (Volker Staal en Funderingen):
- een trillings- en geluidsarme methode
- flexibel door korte voorbereidingstijd
- deze methode behoeft een zeer actieve monitoring.

Een aantal documenten met meer gegevens over compenserend grouten:
Compenserend grouten (Almer van der Stoel, CRUX Engineering)

Met dank aan o.m. CRUX Engineering en Volker Staal en Funderingen.

Zie ook groutanker, grondanker, bentoniet, groutinjectie, fundering op staal, trekpaal.