home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


inklinken

 

inklinken

Bij inklinken krijgt in de loop der tijd de grond door ontwatering een dichtere pakking, d.w.z. de dichtheid is toegenomen, de grond is "ingekrompen". De ontwatering zorgt er verder voor dat de organische resten in de klei kunnen oxideren waardoor de samenhang van de klei extra verandert.
Inklinken kan plaatsvinden door ontwatering via bijvoorbeeld:
- belasten van de grond, bijvoorbeeld door extra grond op te brengen
- drainage, vooral door verticale drainage
- bemaling
- droogte.

Door ongewenste inklinking kunnen verschillende soorten beschadiging optreden, bijvoorbeeld het verzakken van ongeheide gebouwen als schuren en het ontstaan van scheuren in asfaltwegen.

Inversie is het geologische of fysische verschijnsel waarbij een relatief hoog gelegen gebied laag komt te liggen, of laag gebied hoog. Een inversielandschap is een landschap dat door klink o.d. onderhevig is geweest aan inversie. "De omgeving van een voormalige rivier of kreek vormt een rug, het aanvankelijk begrenzende land ligt lager." Klei en veen dat de rivier of kreek omgeeft, klinken in en de zandige rivier of kreek komt hiervoor hoger te liggen.De term inklinken houdt verband met "klinken" (door kloppen vastslaan). De Middelnederlandse variant is clingen (blijven vastzitten; verschrompelen). Dezelfde betekenis als van inklinken is al vroeg aanwezig bij het Engelse cling (vastzitten). Bron Etymologiebank.

Zie ook bijvoorbeeld bij kleef, klei, zetting, zakking en craquelé (een gevolg van inklinken).

Eng. to consolidate;
Fr. s'affraisser; inklinking is affaissement