home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grondverbetering

 

grondverbetering

Grondverbetering heeft meer betekenissen:


1. Grondverbetering is verbetering van de gesteldheid van de grond, meestal om de draagkracht of de stabiliteit van de grond te vergroten.

0. Grondvervanging
Allereerst kan grondverbetering plaatsvinden door grondvervanging. Grondvervanging is het volledig vervangen van de niet-draagkrachtige grond (de slappe gronden klei en veen) door zand, soms tot de aanwezige zandlaag die voldoende draagkracht geeft (mits die niet te diep ligt. 
Deze methode wordt toegepast bij fundering op staal (na het storten van het zand zal dit nog wel verdicht moeten worden).
Een gedeeltelijke grondvervanging is het mechanisch mengen (zie verderop).  

Een uitgebreide lijst van technieken waarmee grondverbetering kan plaatsvinden of wat daar nauw mee samenhangt (prof. dr. ir. ing. Almer van der Stoel, CRUX Engineering en anderen):

1. technieken ter vermindering of voorkoming van zetting

a. verticale drainage
b. zand- of grindpalen
c. geotextiel ommantelde zandkolommen
d. onderheide zettingsvrije plaat
e. onderdruk consolidatie
f. oppervlakteverdichting
g. diepteverdichting


2. gewapende grondtechnieken

a. grondvernageling

- al dan niet gegroute stalen ankers
- al dan niet gegroute polymere ankers

b. wapening

- geogrids (kunststof)
- draadgaas roosters (staal)
- strippen / vezels (kunststof / staal)

3a. injectietechnieken (grouting)

a. bodeminjectie (permeation grouting)
b. jet grouten (jet grouting, VHP, HDI)
c. compenserend grouten

- grondscheurend grouten (fracturing)
- grondverdringend grouten (compaction grouting)

3b. injectietechnieken (waterglas e.d.)

a. bodeminjectie met waterglas en een harder (permeation grouting via waterglasinjecties e.d.)

4. mechanische grondmenging (soil mixing)

a. droog mechanisch mengen, bijvoorbeeld mengen met zand of cement of kalk (o.m. Kleemzand)
b. nat mechanisch mengen

5. vriestechnieken

a. pekel / gesloten vriessysteem
b. stikstof / open vriessysteem.

6. paalmatrassen
Een paalmatras is een combinatie van paalfundering en gewapende overdrachtslaag.


verankerde injectiewand (crux engineering):


de ijkdijk (crux engineering):


Documentatie
- Ground improvement and liner structures (van Cofra)

Zie ook geotechniek en stabilisatie van grond.

Eng. soil improvement, soil amelioration; mbt. bv. funderingen: ground improvement


2. De term grondverbetering wordt ook gebruikt voor het verbeteren van (tuin)grond, voor betere groeiresultaten of voor een betere lokale berijdbaarheid.

Vaak houdt dit in dat klei- of veengrond minder zuur wordt gemaakt (bijvoorbeeld met kalk). Ook heeft het toevoegen van kalk aan klei of leem een stabiliserend effect (Lhoist mineralen, kalk en dolomiet). Dit effect is wel tijdelijk: na verloop van tijd is de door kalk ontstane verharde laag losser geworden en de stabiliserende werking daarom geringer (door het breken of brokkelen van de verharding door de belasting en door het uitspoelen door hemelwater).

Zandgrond kan voor een tuin e.d. verbeterd worden door toevoegen van bentoniet, vooral om in zandgrond meer water vast te houden.
"Bentoniet is een zandgrondverbeteraar, bestaande uit kleimineralen. Door bentoniet aan de bodem toe te voegen verbetert de vochthuishouding en de bodemstructuur en blijven de voedingsstoffen langer voor de planten beschikbaar. Het product kan toegepast worden op droogtegevoelige zandgronden. Zo kan 1 kg bentoniet wel 10 kg water vasthouden. De bodemverbeteraar voor de aanleg en het onderhoud van zandgronden:
- maakt de zandgrond beter bewerkbaar
- voorkomt dat de zandgrond snel uitdroogt
- voedingsstoffen worden beter vastgehouden."
Informatie van Ecostyle Professional (en meer informatie).


kalk om klei-achtige grond te verbeteren voor tuin of om beter te berijden:


bentoniet om zandgrond te verbeteren;
klik voor documentatie (ecostyle professional):


bentoniet als korrelige structuur (biosolutions):