home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grondverbetering

 

grondverbetering

1. Grondverbetering is verbetering van de gesteldheid van de grond, meestal om de draagkracht of de stabiliteit van de grond te vergroten. 
Een uitgebreide lijst van technieken waarmee grondverbetering kan plaatsvinden of wat daar nauw mee samenhangt (prof. dr. ir. ing. Almer van der Stoel, CRUX Engineering en anderen):

1. technieken ter vermindering of voorkoming van zetting

a. verticale drainage
b. zand- of grindpalen
c. geotextiel ommantelde zandkolommen
d. onderheide zettingsvrije plaat
e. onderdruk consolidatie
f. oppervlakteverdichting
g. diepteverdichting


2. gewapende grondtechnieken

a. grondvernageling

- al dan niet gegroute stalen ankers
- al dan niet gegroute polymere ankers

b. wapening

- geogrids (kunststof)
- draadgaas roosters (staal)
- strippen / vezels (kunststof / staal)

3a. injectietechnieken (grouting)

a. bodeminjectie (permeation grouting)
b. jet grouten (jet grouting, VHP, HDI)
c. compenserend grouten

- grondscheurend grouten (fracturing)
- grondverdringend grouten (compaction grouting)

3b. injectietechnieken (waterglas e.d.)

a. bodeminjectie met waterglas en een harder (permeation grouting via waterglasinjecties e.d.)

4. mechanische grondmenging (soil mixing)

a. droog mechanisch mengen, bijvoorbeeld mengen met zand of cement of kalk
b. nat mechanisch mengen

5. vriestechnieken

a. pekel / gesloten vriessysteem
b. stikstof / open vriessysteem.

6. paalmatrassen

Verder treedt grondverbetering op door grondvervanging:
- het vervangen van niet-draagkrachtige grond (klei, veen) door zand, soms tot de aanwezige zandlaag die voldoende draagkracht geeft (mits die niet te diep ligt); deze methode wordt toegepast bij fundering op staal (na het storten van het zand zal dit verdicht moeten worden)
- Kleemzand kan het vervangen van klei en leem door zand vermijden. "Kleemzand heeft een speciale fabriek (installatie) gebouwd, die plastische en elastische gronden kan verwerken tot een volwaardige zandvervanger."


verankerde injectiewand (crux engineering):


de ijkdijk (crux engineering):


Documentatie
- Ground improvement and liner structures (van Cofra)

Zie ook geotechniek en stabilisatie van grond.

Eng. soil improvement, soil amelioration; mbt. bv. funderingen: ground improvement


2. De term grondverbetering wordt ook gebruikt voor het verbeteren van tuingrond. Vaak houdt dit in dat de grond minder zuur wordt gemaakt (bv. met kalk); bij zanderige grond door toevoegen van klei of veen. Ook heeft het toevoegen van kalk aan klei of leem een stabiliserend effect (Lhoist mineralen, kalk en dolomiet). Dit effect is wel tijdelijk: na verloop van tijd is de door kalk ontstane verharde laag losser geworden en de stabiliserende werking daarom geringer (door het breken of brokkelen van de verharding door de belasting en door het uitspoelen door hemelwater).