home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kanaalplaatvloer

 

kanaalplaatvloer

Ook: holle plaatvloer; Vlaams: welfsel. Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer; de kanaalplaatvloer bestaat uit prefab gewapend betonnen vloerplaten die van holle kanalen zijn voorzien (wapening in de lengterichting). Over deze kanaalplaatvloer hoeft vaak alleen maar een dekvloer (afwerklaag) van minimaal 50 mm te worden gestort. 
Soms komt er in plaats van een afwerkvloer of als extra laag een druklaag op (dus gewapend beton), bijvoorbeeld als de kanaalplaatvloer een extra hoge belasting per m2 aan moet kunnen (sterkte) of als horizontale schijf dienst moet doen (stabiliteit), waardoor de druklaag ook constructief meewerkt.
Kanaalplaatvloeren kunnen als dakvloeren worden toegepast en, net als breedplaatvloeren, ook als verdiepingvloeren.

Voordelen van kanaalplaten
- Grote overspanningen en hoge belastingen. Kanaalplaten zijn vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen of hoge belastingen aan de orde zijn. Voorgespannen beton. Kan ook hogere lijnlasten opnemen.
Diktes van kanaalplaten variëren van 135-500 mm, breedtes 600 of 1200 mm en lengtes van 5 tot zelfs 18 m (afhankelijk van de dikte); er komt meestal een 50 mm dekvloer op de kanaalplaatvloer. De dikte van de dekvloer moet voldoende zijn om leidingen e.d. op een goede manier te kunnen bergen.
- Geen betonstempels en geen bekistingen nodig. Deze "bouwwijze" heeft geen betonstempels nodig als tijdelijke steun en geen bekistingen. Met een kraan worden de kanaalplaten op hun plaats gelegd. 
- Eenvoudige en snelle montage
- Voor beganegrondvloeren (met isolatie) én voor verdiepingvloeren én voor het dak: handig, één type vloer, één leverancier
- Relatief laag eigen gewicht (besparing beton door de luchtkanalen).
- Goedkoop. Kanaalplaten zijn relatief goedkoop, goedkoper dan de breedplaatvloer, maar minder goedkoop dan de ribbenvloer.
- Met of zonder isolatie. Hoge isolatiewaardes mogelijk.
- In BIM op te nemen.
- Vooral geschikt voor seriematige bouw.
- Druklaag mogelijk. Opruwing bovenzijde kanaalplaten voor betere hechting met druklaag.
- Gladde onderzijde is gereed voor spuitwerk
- Geïsoleerde oplegging mogelijk.
- Soms geschikt voor recycling / refurbishing. 

Nadelen kanaalplaten (ten opzichte van bijvoorbeeld breedplaten)
-
De vormvrijheid is van breedplaatvloeren groter.
- Kanaalplaatvloeren kunnen alleen als draagstructuur lijnvormig ondersteund worden (balken of wanden). Breedplaatvloeren kunnen zowel een lijnvormige als een puntvormige ondersteuning (kolommen) hebben. Overigens, de ribbenvloer en de vlakke plaatvloer kunnen ook uitsluitend lijnvormige opleggingen hebben.
- Voor leidingen moeten speciale voorzieningen worden getroffen. Leidingen zijn bij breedplaatvloeren gemakkelijker in te storten. (VBI heeft daarvoor het DoorStapelSysteem met kanaalplaten met leidingsleuven, handig voor appartementenvloeren.) 
- Tussen de kanaalplaten zijn naden, die meestal afgewerkt dienen te worden.
- Wanneer de kanalen niet afgedekt worden met kanaaldeksels (doppen), kan er gestort beton in de kanalen komen, maar ook water wat vorstschade en (later) vochtplekken tot gevolg kan hebben (kanaaldeksels worden toegepast voor en tijdens transport en tijdens de bouw wanneer de kanaaleinden nog niet afgeschermd zijn i.v.m. kanaaldichting). Vorstschade kan ontstaan wanneer water in de kanalen niet weg kan lopen door de afwateringskanaaltjes en tijdens bevriezen uitzet. Zorg er ook voor dat er geen mortelresten in de afwateringskanaaltjes komen. Zonder kanaaldeksels kunnen vóór en tijdens de bouw dieren in de kanalen komen.
- Wanneer de kanalen niet afgedicht zijn met speciaal afdichtingsmateriaal (bijvoorbeeld de vulblokken van Celdex), kan er lucht in de kanalen komen wat ongewenst is i.v.m. de luchtdichtheid van de gebouwschil en bij geluidsbelastende activiteiten (traplopen, leidingdoorvoeren).

Kenmerken van kanaalplaatvloer, ribbenvloer, broodjesvloer, breedplaatvloer
Een groot aantal aspecten van kanaalplaatvloer, ribbenvloer, broodjesvloer, breedplaatvloer (met dank aan Olbecon Vloeren, Havebo Vloeren, Dycore en VBI; klik op de afbeelding voor het Excel-sheet)


Uitsparingen
Uitsparingen (doorvoeren, ravelingen e.d.) dienen vooraf afgestemd te worden met de leverancier, zodat er geen scheurvorming optreedt en de sterkte voldoende blijft. Bij het berekenen van de kanaalplaat wordt de locatie van de uitsparing soms op geringe wijze aangepast om te voldoen aan de constructieve juistheid. Ook bij het opnemen van leidingen in de kanaalplaat kan de mogelijke vervorming en het verlies aan sterkte gecompenseerd worden door een dikkere onderschil te nemen (bijvoorbeeld kanaalplaatdikte van 260 of 320 mm i.p.v. 200 mm).

Thermische isolatie bij beganegrondvloeren
De kanaalplaatvloer voor beganegrondvloeren heeft thermisch isolatiemateriaal aan de onderzijde. Er zijn ook speciale kanaalplaatvloeren met leidingdoorvoer.

Druklaag
De kanaalplaatvloer wordt vaak voorzien van een druklaag (een gewapende afwerklaag van ca. 50 mm), vooral bij een harde afwerklaag (keramische tegels, natuursteen e.d.) omdat de kans op scheurvorming van de afwerklaag daardoor aanzienlijk afneemt.

Luchtdichtheid en thermische afsluiting
Een manier om woningscheidende kanaalplaatvloeren luchtdicht en thermisch af te sluiten is Airtight van Mavotrans: "Met Airtight wordt verrassend eenvoudig in één handeling zowel een luchtdichte als een thermische en akoestische afsluiting tussen bouwdelen gerealiseerd. Airtight bestaat uit een gevacumeerde strook minerale wol verpakt in een dampremmende PE-folie. Na plaatsing en doorprikken van de vacuüm folie expandeert de wol en vult Airtight de gehele ruimte volledig uit. De gerealiseerde aansluiting is thermisch geïsoleerd, luchtdicht en brandveilig."
"Woningen met kanaalplaatvloeren voldoen aan luchtdichtheidsklasse 2 als kanaalafdichtingen worden toegepast en aan luchtdichtheidsklasse 3 als kanaalafdichtingen en naadafdichtingen worden toegepast. De naadafdichting is de dichting van de naden tussen gevelconstructie en vloer. Dit kan gedaan worden met bijvoorbeeld speciaal oplegmateriaal, kit of een afdichtingsstrook." (VBI) Zie eventueel luchtdicht bouwen.

Afmetingen en massa kanaalplaat (Dycore)
De breedte van een kanaalplaat is bijvoorbeeld 1200 mm.
De maximale lengte van een kanaalplaat is o.m. afhankelijk van de dikte van de kanaalplaat en type en samenstelling van het beton. Bij sterkteklasse C50/60 en wapening FeP1860 zijn de maximale lengten:

           
dikte plaat [mm] 150 200 200*) 255 320 400
max. lengte ca. [m] 6,0 8,0 11,0 12,0 15,0 18,0
massa ca. [kg] 250 285 350 380 440 510
max. lengte ca. [m] 6,0 8,0 11,0 12,0 15,0 18,0
*) kleinere kanalen dan reguliere 200 mm dikke plaat

Een op maat "gezaagde" kanaalplaat wordt pasplaat genoemd; de maximale lengte van een pasplaat is kleiner dan van de standaard kanaalplaat (ca. 20% minder).

Isolatiewaarde kanaalplaat (Dycore)
Voor beganegrondvloeren wordt brandvertragend EPS aangebracht aan de onderzijd evan de kanaalplaat; het EPS heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 0,031 W/mK. De R-waarde van de kanaalplaat is voornamelijk afhankelijk van de dikte van het EPS:

       
dikte isolatie [mm] 110 125 150 200
R-waarde incl. kanaalplaat [m2K/W] 3,7 4,2 5,0 6,5


Opleglengte
De lengte van de oplegging van de kanaalplaat is mede afhankelijk van de "ondergrond".

metselwerk   beton profielstaal
100 mm 80 mm 70 mm

tussenafstand kopse kant kanaalplaten (>= 60 mm), dus oplegging moet bij bijvoorbeeld beton minimaal 80+60+80 is 240 mm zijn:Remontabel bouwen
Wanneer kanaalplaten worden toegepast bij remontabel bouwen, dan zijn extra windverbanden tussen bepaalde kolommen en onder de vloeren vereist. Vulling tussen de stramienen van de kanaalplaten met plaatmateriaal afdekking t.b.v. de noodzakelijke onthechting. Verder zal waarschijnlijk aan nog een aantal voorwaarden voldaan moeten worden m.b.t. de druklaag e.d.

Let op
- Om indringen van hemelwater in de kanalen te vermijden moeten de holle kanalen met kunststof doppen worden afgesloten, de kanaaldeksels. Wanneer er water in de kanalen komt, geeft dat vaak na een tijdje vochtplekken, met de nodige extra kosten om de kanalen alsnog dicht te zetten. Extra voordeel van kanaaldeksels: omdat de deksels verdiept in de kanalen liggen worden als het ware nokken van beton gevormd bij het storten van beton over de kanaalplaten. Een ander voordeel is dat er geen dieren in de kanalen kunnen komen.
- Kanaalplaten kunnen ook ontwateringsgaten hebben: "controleer de ontwateringsgaatjes regelmatig op een goede werking en prik of boor deze zo nodig door, zodat er zich geen bouw- en spoelwater in de kanalen kan verzamelen".
- "Voor het eventueel afstorten van de koppen van de kanaalplaten dienen de kanalen dichtgezet te worden."

Naar Documentatie


geïsoleerde kanaalplaatvloer met kanaaldeksels tegen inwateren e.d. (olbecon):


zeer hoge kanaalplaat en kanalen, utiliteit; het lagere gewicht dan een breedplaatvloer is een voordeel;
klik voor groter (havebo-vloeren):


kanaalplaten
(perfectkeur):

voor verdiepingvloeren;
voor begane grond met isolatie


sleuven voor de vloeren
 met leidingen


kanaalplaatvloer in zijn omgeving
; klik voor groter! (uit de bouwdetails van de hoop-pekso):


kanaalplaatvloer,
meterkast-blok (vdi):


vulblokken voor verbetering van de luchtdichtheid van de kanaalplaten, ook voor de kelknaden tussen de platen; getest qv10 (celdex):


kanaalplaatvloer en
opleghoogte, met of zonder geïsoleerde oplegging (
vdi):


klik op de meeste afbeeldingen voor groter

verdiepingvloer, kanaalplaatvloer zonder isolatie (foto joostdevree):


wapeningsnet over kanaalplaatvloer, voor een druklaag als afwerking (wierts):


hoge kanalen: kanaalplaatvloer met hoge kanalen, voorzien van kanaaldeksels (van nieuwpoort prefab beton, vbi):


leidingsleuven: kanaalplaatvloer met leidingsleuven voor bijvoorbeeld vrijere indeling bij appartementen, doorstapelsysteem van vbi:


als dak: kanaalplaatvloer als dak van een buurthuis, zoetermeer (foto joostdevree):


uitkragende kanaalplaatvloer; denk aan een mogelijke koudebrug (jan goethals):


Documentatie
- Bouwdetails Kanaalplaatvloer (bouwtekeningen van DeHoop - Pekso)

- Een groot aantal aspecten van kanaalplaatvloer, ribbenvloer, broodjesvloer, breedplaatvloer (met dank aan Havebo Vloeren en Olbecon Vloeren)

- Vloerenselector van VBI (met o.m. Berekenen kanaalplaten)

- Luchtdicht bouwen met kanaalplaatvloeren (van VBI)

- Productblad kanaalplaatvloer 320 (van VBI)

- Productblad leidingvloer 200 (van VBI)
- Productblad leidingvloer 260 (van VBI)

- Ontwerprichtlijnen appartementenvloer (van VBI)

- Verwerkingsvoorschriften kanaalplaatvloeren (van VBI)

- Olbecon betonconstructies (kanaalplaatvloeren, ribbenvloeren, combinatievloeren, breedplaatvloeren, wanden. kolommen) (van Olbecon)


Het onderdeel kanaal van de term kanaalplaatvloer is ontleend aan het Latijn en/of aan het Franse canal (geleide waterloop). De Middelnederlandse vorm kanel, kaneel, kaniel is ontleend aan de Picardische variant canel (waterloop, vaargeul) van het Oudfranse chanel (waterloop, vaargeul; Nieuwfrans chenal), uit het Latijnse canalis (geul, goot, waterleiding), afgeleid van canna (riet). Bron Etymologiebank.

Zie bijvoorbeeld Perfectkeur, Olbecon, DeHoop - Pekso en VBI.
Zie ook plaatvloer, oplegging
Verg. breedplaatvloer, broodjesvloer, ribcassettevloer, TT-plaatvloer, wingplaatvloer, welfsel.
Verg. houten kanaalplaat, polycarbonaat kanaalplaat.

Eng. kanaalplaat is hollow-core slab; kanaalplaatvloer is hollow-core beam floor