home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kanaalplaatvloer

 

kanaalplaatvloer

Ook: holle plaatvloer; Vlaams: welfsel. Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer; de kanaalplaatvloer bestaat uit prefab gewapend betonnen vloerplaten die van holle kanalen zijn voorzien. Over deze kanaalplaatvloer hoeft vaak alleen maar een dekvloer (afwerklaag) van minimaal 50 mm te worden gestort. Soms komt er i.p.v. een afwerkvloer een druklaag op (gewapend dus), zodat ook deze afwerkvloer constructief meewerkt.

Voordelen van kanaalplaten
- Grote overspanningen en hoge belastingen. Kanaalplaten zijn vooral geschikt voor projecten waarbij grote overspanningen of hoge belastingen aan de orde zijn. Diktes van kanaalplaten variëren van 135-500 mm, breedtes 600 of 1200 mm en lengtes van 5 tot 18 m (afhankelijk van de dikte); er komt meestal een 50 mm dekvloer op de kanaalplaatvloer. De dikte van de dekvloer moet voldoende zijn om leidingen e.d. op een goede manier te kunnen bergen.
- Geen betonstempels en geen bekistingen nodig. Deze "bouwwijze" heeft geen betonstempels nodig als tijdelijke steun en geen bekistingen. Met een kraan worden de kanaalplaten op hun plaats gelegd. Dus een snelle montage
- Relatief laag eigen gewicht.
- Goedkoop. Kanaalplaten zijn relatief goedkoop.
- Met of zonder isolatie.

Nadelen kanaalplaten (ten opzichte van bijvoorbeeld breedplaten)
-
De vormvrijheid is van breedplaatvloeren groter.
- Voor leidingen moeten speciale voorzieningen worden getroffen. Leidingen zijn bij breedplaatvloeren gemakkelijker in te storten. (VBI heeft daarvoor het DoorStapelSysteem met kanaalplaten met leidingsleuven, handig voor appartementsvloeren.) 
- Tussen de kanaalplaten zijn naden, die meestal afgewerkt dienen te worden.
- Wanneer de kanalen niet afgedekt worden met kanaaldeksels, kan er water in de kanalen komen wat vorstschade en (later) vochtplekken tot gevolg kan hebben (kanaaldeksels worden toegepast voor en tijdens transport en tijdens de bouw wanneer de kanaaleinden nog niet afgeschermd zijn i.v.m. kanaaldichting). Vorstschade kan ontstaan wanneer water in de kanalen niet weg kan lopen door de afwateringskanaaltjes en tijdens bevriezen uitzet. Zorg er ook voor dat er geen mortelresten in de afwateringskanaaltjes komt.
- Wanneer de kanalen niet afgedicht zijn met speciaal afdichtingsmateriaal (bijvoorbeeld de vulblokken van Celdex), kan er lucht in de kanalen komen dat ongewenst is i.v.m. de luchtdichtheid van de gebouwschil.

Uitsparingen (doorvoeren, ravelingen e.d.) dienen vooraf afgestemd te worden met de leverancier, zodat er geen scheurvorming optreedt en de sterkte voldoende blijft. Bij het berekenen van de kanaalplaat wordt de locatie van de uitsparing soms op geringe wijze aangepast om te voldoen aan de constructieve juistheid. Ook bij het opnemen van leidingen in de kanaalplaat kan de mogelijke vervorming en het verlies aan sterkte gecompenseerd worden door een dikkere onderschil te nemen (bijvoorbeeld kanaalplaatdikte van 260 of 320 mm i.p.v. 200 mm).

De kanaalplaatvloer voor begane grondvloeren heeft thermisch isolatiemateriaal aan de onderzijde. Er zijn ook speciale kanaalplaatvloeren met leidingdoorvoer.
De kanaalplaatvloer wordt vaak voorzien van een druklaag (een gewapende afwerklaag van ca. 50 mm), vooral bij een harde afwerklaag (keramische tegels, natuursteen e.d.) omdat de kans op scheurvorming van de afwerklaag daardoor aanzienlijk afneemt.

Kanaalplaatvloeren kunnen, net als breedplaatvloeren, ook toegepast worden als verdiepingvloeren.

Let op
Om indringen van hemelwater in de kanalen te vermijden moeten de holle kanalen met kunststof doppen worden afgesloten, de kanaaldeksels. Wanneer er water in de kanalen komt, geeft dat vaak na een tijdje vochtplekken, met de nodige extra kosten om de kanalen alsnog dicht te zetten. Extra voordeel van kanaaldeksels: omdat de deksels verdiept in de kanalen liggen worden als het ware nokken van beton gevormd bij het storten van beton over de kanaalplaten. Een ander voordeel is dat er geen dieren in de kanalen kunnen komen.
Kanaalplaten kunnen ook ontwateringsgaten hebben: "controleer de ontwateringsgaatjes regelmatig op een goede werking en prik of boor deze zo nodig door, zodat er zich geen bouw- en spoelwater in de kanalen kan verzamelen".

Een manier om woningscheidende kanaalplaatvloeren luchtdicht en thermisch af te sluiten is Airtight van Mavotrans: "Met Airtight wordt verrassend eenvoudig in één handeling zowel een luchtdichte als een thermische en akoestische afsluiting tussen bouwdelen gerealiseerd. Airtight bestaat uit een gevacumeerde strook minerale wol verpakt in een dampremmende PE-folie. Na plaatsing en doorprikken van de vacuüm folie expandeert de wol en vult Airtight de gehele ruimte volledig uit. De gerealiseerde aansluiting is thermisch geïsoleerd, luchtdicht en brandveilig."
"Woningen met kanaalplaatvloeren voldoen aan luchtdichtheidsklasse 2 als kanaalafdichtingen worden toegepast en aan luchtdichtheidsklasse 3 als kanaalafdichtingen en naadafdichtingen worden toegepast. De naadafdichting is de dichting van de naden tussen gevelconstructie en vloer. Dit kan gedaan worden met bijvoorbeeld speciaal oplegmateriaal, kit of een afdichtingsstrook." (VBI) Zie eventueel luchtdicht bouwen.

Naar Documentatie


kanaalplaten
(perfectkeur):

voor verdiepingvloeren;
voor begane grond met isolatie


voor de verdiepingvloeren met leidingen


vulblokken voor verbetering van de luchtdichtheid van de kanaalplaten, ook voor de kelknaden tussen de platen; getest qv10 (celdex):


klik op de meeste afbeeldingen voor groter

verdiepingvloer, kanaalplaatvloer (foto joostdevree):


wapeningsnet over kanaalplaatvloer, voor een druklaag als afwerking (wierts):


hoge kanalen: kanaalplaatvloer met hoge kanalen (betonson, vbi):


leidingsleuven: kanaalplaatvloer met leidingsleuven voor bijvoorbeeld vrijere indeling bij appartementen, doorstapelsysteem van vbi:


als dak: kanaalplaatvloer als dak van een buurthuis, zoetermeer (foto joostdevree):


uitkragende kanaalplaatvloer; denk aan een mogelijke koudebrug (jan goethals):


Documentatie
- Vloerenselector van VBI (met o.m. Berekenen kanaalplaten)

- Luchtdicht bouwen met kanaalplaatvloeren (van VBI)

- Productblad kanaalplaatvloer 320 (van VBI)

- Productblad leidingvloer 200 (van VBI)
- Productblad leidingvloer 260 (van VBI)

- Ontwerprichtlijnen appartementenvloer (van VBI)

- Verwerkingsvoorschriften kanaalplaatvloeren (van VBI)

- Olbecon betonconstructies (kanaalplaatvloeren, ribbenvloeren, combinatievloeren, breedplaatvloeren, wanden. kolommen)


Het onderdeel kanaal van de term kanaalplaatvloer is ontleend aan het Latijn en/of aan het Franse canal (geleide waterloop). De Middelnederlandse vorm kanel, kaneel, kaniel is ontleend aan de Picardische variant canel (waterloop, vaargeul) van het Oudfranse chanel (waterloop, vaargeul; Nieuwfrans chenal), uit het Latijnse canalis (geul, goot, waterleiding), afgeleid van canna (riet). Bron Etymologiebank.

Zie bijvoorbeeld Perfectkeur en VBI.
Zie ook plaatvloer, oplegging
Verg. breedplaatvloer, broodjesvloer, ribcassettevloer, TT-plaatvloer, wingplaatvloer, welfsel.

Eng. kanaalplaat is hollow-core slab; kanaalplaatvloer is hollow-core beam floor