home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


plaatvloer

 

plaatvloer

Plaatvloer heeft meer betekenissen:


1. Ook: vlakke plaatvloer. Een plaatvloer is een gegoten betonvloer met wapening in twee richtingen. Het beton wordt gestort op een bekisting. Na harden van het beton is de vloer dus één plaat geworden. Ondersteuning van de vloer op balken of kolommen. Vooral toegepast bij de utiliteitsbouw.
De maximale overspanning is 8 m en met voorspanning 10 m.

De vormvrijheid is groot in verhouding met systeemvloeren, ook wat betreft de plaats van de ondersteuning van de vloer. 
Sparingen zijn mogelijk, maar goed overleggen (bijvoorbeeld niet in de buurt van een kolom omdat een deel van de vloer dan onvoldoende ondersteund wordt). Zeer grote openingen (sparingen), bijvoorbeeld voor een trap, worden omgeven door balken en extra wapening van vloer en balken.

Bij plaatvloeren dient men bedacht te zijn:
- op het zogenoemde "ponsen" van de kolom door de vloer: ter plaatse van de kolom gaat de vloer scheuren en vervormen
- op knik van te dunne kolommen (doorbuigen van de kolom onder invloed van de belasting erboven)
- doorbuigen van de plaatvloer door kruip (na verloloop van tijd; kruip is de met de tijd toenemende en blijvende vervorming van beton). 
De bovenstaande problemen kunnen mogelijk vermeden worden door de betonnen plaatvloer dikker uit te voeren. 
Metselwerk aan de rand van de vloer kan door doorbuiging van de plaatvloer beschadigd worden. Kolommen of extra kolommen langs de randen van de vloer kunnen die beschadiging van het metselwerk voorkomen.

Er zijn VZA- en VMA-vloeren. "Het verschil tussen een VZA- en een VMA- vloer is, dat bij de VZA-vloer het voorspanstaal in een kunststofbuis met vet omhuld is, terwijl bij de VMA-vloer de omhullingbuis (gain) waarin de streng ligt, geïnjecteerd wordt. Het gevolg is, dat bij de VMA-vloer over de gehele lengte van de streng een constructieve verbinding tussen de streng en de betonconstructie aanwezig is en bij een VZA-vloer de voorspankracht alleen ter plaatse van de verankering van de streng(en) in de betonconstructie ingeleid wordt. VMA-vloeren hebben het voordeel dat het uitvallen van de voorspanning bij calamiteiten of schade (denk aan ankercorrosie, brand ed.) slechts plaatselijke gevolgen heeft." (Draagconstructies Basis, TUD.)


mogelijkheden om het "ponsen" van een kolom door een vlakke plaatvloer te vermijden
met kolomplaat, met kolomkop, met kolomplaat en kop ("poer"), met boven de vloer liggende kop of plaat (en verhoogde vloer), met verborgen kop (extra wapening), met verborgen kop (extra wapening) en stalen kolom (draagconstructies basis):  

Eng. slab floor;  fundering op plaatvloer is vlakke plaatvloer is plate floor, flat slab


2. Plaatvloer is een verzamelnaam voor kanaalplaatvloer, TT-plaatvloer e.d. Een plaatvloer is een systeemvloer die samengesteld is uit geprefabriceerde gewapend betonnen vloerelementen (platen). 
De " massieve" plaatvloer is een soort prefab oplossing voor een woningscheidende vloer. Met een afwerklaag van 65 mm. voldoet deze vloer aan de gewichtseis van 600 kg/m2. In de gestapelde woningbouw kunnen deze vloeren worden toegepast tot ca. 7,5 meter overspanning. 
Een isolatieplaatvloer is een beganegrondvloer die bestaat uit een kanaalplaat met EPS (geëxpandeerd poly-T85 styreen) isolatiemateriaal aan de onderzijde en geïsoleerde opleggingen die koudebruggen voorkomen.

Historische plaatvloeren (met dank aan Piet Bot Vademecum):
- Arkel-plaatvloer (eerste kanaalplaatvloer, bimsbeton met kanalen van lucht; N.V. Betondak, Arkel, octrooi van 1925)
- Elco-vloer (kanaalplaatvloer met onderaan sintelbeton; Betonindrustrie Elco, Utrecht, ca. 1953)
- Herbst-vloer (combinatievloer / broodjesvloer, T-balken van beton met ertussen holle ongewapende balken van beton, voorzien van druklaag; ontwerp van Duitser W. Herbst (Zylinderstegdecke, soms: van W. Herbst en G. Lolat), N.V. Industriële Maatschappij van F. J. Stulemeyer & Co, Breda, ca. 1903)
- Rek-vloer, Remy-vloer, Züblin-vloer (bimsbeton, ca. 1920)
- Duikersvloer (systeemvloer van beton en bovenvloer van hout; ontwerp architect Jan Duiker, bekend van sanatorium Zonnestraal in Hilversum, ca. 1922?)
- Dato-vloer (broodjesvloer; ontwerp Daan van Baarsen en Ton Egas, Halfweg en later Schuilenburg Friesland, 1956; Dato werd in 1980 overgenomen door Milder waarna de combinatie Verenigde Bouwprodukten Industrie VBI werd en later met andere bedrijven Consolis)
- Holblok-vloer (bijna identiek aan de Dato-vloer; fa. Holberda, Amsterdam, 1948)
- Van der Land systeemvloer (liggers en afdekplaten van gewapend beton; N.V. Betonindustrie voorheen Van Bodegom & Co, Spijkenisse, 1941)
- Gemij (ribbenvloer, onderdelen van lichtbeton, wapening en vulling met grindbeton, lijkt op de Cusveller-vloer; betonfabriek Mynlieff, Nijmegen, 1948)
- Muwi (combinatievloer; fa. Muijs & de Winter, ca. 1960)
- Omnia rondstaalvloerelementen (gedeeltelijk in beton gevatte tralieliggers)
- Nebi-vloer (broodjesvloer, 1964, ribcassettevloer, 1982; aannemersbedrijf Wilma, H.J. Willemsen en H.P.C. Maas, Nebi werd in 1989 overgenomen door VBI en in 2001 is Wilma overgenomen door Bataafsche Aanneming Maatschappij BAM
- Filigran-vloer (ribbenvloer; metalen tralieliggers men broodjes van beton; N.V. Werimex, Bloemendaal, 1969)
- Dycore (kanaalplaatvloer; niet echt historisch, Dycore maakt nog steeds Dycore-vloeren; licentie van Canadese Dy-Core, Dycore Systems, Oosterhout, 1976).


een voorbeeld van een plaatvloer, een vloer van kanaalplaten (vbi):


Verg. voor historisch ook holle bouwsteenvloer, balkenvloer.