home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


breedplaatvloer, bekistingsplaatvloer, predal

 

breedplaatvloer, bekistingsplaatvloer

Ook: predal (België). Een breedplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer. Een breedplaat bestaat uit ca. 50 mm dik gewapend, geprefabriceerde betonplaat met zichtbare doorlopende tralieliggers. In het werk wordt op de breedplaatvloer een wapeningsnet en een constructief meewerkende gewapende betonlaag (druklaag) gestort, waardoor ook een monoliete betonvloer wordt verkregen. ("Wapeningen of tralieliggers die ter plaatse van (kleinere) sparingen zijn onderbroken, worden gecompenseerd door aanvullende wapeningen, die naast en zo mogelijk aan weerszijden van de sparingen worden aangebracht." De breedplaatvloer moet voldoende ruw zijn voor een goede hechting tussen breedplaatvloer en gestorte betonlaag.)

In de Spancon vloerplaten wordt standaard voorspanwapening, verdeelwapening en tralieliggers toegepast. 
Tijdens de bouw modeten de breedplaten tussen de opleggingen worden onderstempeld.

Breedplaatvloeren zonder oplegging buiten de eind-steunpunten worden aan elkaar gekoppeld met koppelwapening (dwarswapening, dus over de langsnaden tussen de breedplaten). Koppelwapening is noodzakelijk omdat anders de breedplaatvloer kan delamineren, dat wil zeggen de breedplaatvloer en de druklaag komen los van elkaar en het monoliete karakter is verloren:
- zonder koppelwapening wordt het contactoppervlak tussen breedplaat en druklaag gevoeliger
- zonder koppelwapening wordt het verband tussen de breedplaten onderling duidelijk minder
- bij gebruik van zelfverdichtend beton geeft door de gladde oppervlakken van het contactoppervlak tussen breedplaat en druklaag te weinig hechting tussen de breedplaat en druklaag.
De koppelwapening dient minimaal 100 mm voorbij de eerste tralieligger vanaf de plaatrand te liggen, zie de afbeelding verderop.
De vloeren van de nieuwe parkeergarage van Eindhoven Airport begaven het in 2017 door het ontbreken van (voldoende) koppelwapening tussen de breedplaten. (Koppelwapening hoort er altijd te zijn, maar vooral bij breedplaatvloeren langer dan 8 m is dat essentieel.)

Er is ook een breedplaat met houtvezelbeton aan de onderzijde wat voor akoestische demping zorgt.
De breedplaten werken als verloren bekisting. Vaak worden ze toegepast voor verdiepingvloeren (voor de begane grond zou er meestal een pakket isolatie onder de plaat moeten komen).

Voor breedplaten geldt een breedte vanaf 3 m en lengte tot 10 m. Gangbare maten zijn: 5-7,2 m breed en 200-300 mm dik met 50 mm dekvloer (afwerklaag); i.v.m. demping van geluid geldt eigenlijk: dikte > 300 mm en 50 mm afwerklaag.

Voordelen breedplaten
- Leidingen e.d. zijn eenvoudig in de druklaag in te storten (bijvoorbeeld elektra, water, ventilatie, riolering; zie richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren). 
- Grote vormvrijheid en uitsparingen gemakkelijker te realiseren (bijvoorbeeld bij veel verschillende beukbreedtes kunnen de breedplaten op de juiste breedtes worden afgestemd).
- Naadloze aansluiting; voordeel van breedplaatvloeren is dat de mogelijkheid bestaat een "naadloze" aansluiting te hebben wat een fraaier resultaat oplevert.
- Na storten beton is de plaat, bij wijze van spreken, als één grote plaat te beschouwen.
- Een tralieligger is een driehoekligger (vakwerkligger), een vakwerk in drie dimensies en fungeert daardoor als een soort hoofdwapening die zorgt voor sterkte en stijfheid en samenhang tussen prefab-schil en in het werk gestorte druklagen.
- De tralieliggers fungeren ook als hijsmiddel.
- Specifieke opties zijn mogelijk (bijvoorbeeld een geïntegreerde stalen randkist waardoor een deel van "de bekistingswerkzaamheden zijn verschoven van aannemer naar fabriek").
- Betonkernactivering is mogelijk.

Nadelen breedplaatvloer (ten opzichte van bijvoorbeeld kanaalplaten)
- Groter gewicht (kanaalplaatvloeren hebben "lege" kanalen; de Bubbledeck vloer is licht er in gewicht omdat de druklaag bollen bevat die met lucht gevuld zijn).
- Minder snelle montage (wapeningsnet en koppelwapening leggen, beton storten e.d.; extra aandacht voor koppelwapening om de breedplaatvloeren deugdelijk aan elkaar te koppelen)
- De bollenplaatvloer vraagt extra aandacht bij latere aanpassingen van het gebouw (op de plaats van de bollen is immers minder beton aanwezig).

Een variant op de breedplaatvloer is de polyplaatvloer, waar gewichtvermindering wordt bereikt door EPS-vulblokken.

Naar Documentatie

breedplaatvloer:


detail breedplaatvloer (betonson):


opbouw breedplaatvloer met schildikte, tralieligger, druklaag (drukzone), cementdekvloer, constructieve hoogte en totale vloerhoogte (pdf optimalisatie van ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren van o.m. betonhuis):


koppelwapening tussen breedplaatvloeren, tegen delamineren / scheuren bij langsnaad; koppelwapening minimaal 100 mm voorbij eerste tralieligger vanaf de plaatrand; tralieligger zelf bij voorkeur max. 125 mm van de rand van de breedplaat; 
klik voor groter!:


koppelwapening tussen breedplaatvloeren;
klik voor groter (predalco):


zicht van boven: koppelwapening (dwarswapening) bij een trapgat in een woning
; klik voor groter (adviesbureau hageman):


breedplaatvloer, vloer nog niet afgestort:


onderstempeling  tijdens bouw; breedplaatvloer, voorbeeld onderstempeling omdat de oplegging groot genoeg moet zijn; klik voor groter (betonson):


breedplaatvloer met airdeck, een soort bollenvloer (
airdeckvloer):


Documentatie
- Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren
- Breedplaatvloer (van Betonson)
- Breedplaatvloer met Airdeck

- Spancon bekistingsplaatvloer (van Betonson)

- Olbecon betonconstructies (kanaalplaatvloeren, ribbenvloeren, combinatievloeren, breedplaatvloeren, wanden. kolommen)

- Optimalisatie van ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren (van o.m. Betonhuis, Breedplaatinfo)

- Voorbeelden van verloren bekisting

De breedplaten dienen te voldoen aan de norm NVN 6725 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton.

Met dank aan Breedplaatinfo, Betonson, Dycore systeemvloeren, Orion beton, AlOm architectuur.

Zie stapelbouw.
Verg. balkbodem, broodjesvloer, kanaalplaatvloer, ribcassettevloer, wingplaatvloer, Bubbledeck, Airdeck.

Eng. wide-slab floor