home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


schijfwerking

 

schijfwerking

Schijfwerking zorgt voor horizontale stabiliteit in een constructie door het meer of minder "monoliet" uitvoeren van vloeren. 
Bijvoorbeeld bij prefab gebouwen: 
"De horizontale krachten worden door de wind en andere acties gewoonlijk overgedragen naar de verstijvingselementen (liftschachten en trappenkokers als centrale kernen) door middel van de schijfwerking van de vloeren en de daken. De vloer- en dakconstructies worden ontworpen om te kunnen functioneren als platte horizontale balken. De centrale kernen, dwarswanden en andere verstijvende componenten dienen als steunpunten voor deze virtuele balken en nemen de zijdelingse krachten van de vloer op. 
De schijfwerking van de gehele vloer wordt verkregen door gepaste verbindingen tussen de vloerelementen of met behulp van een ter plaatse gestorte druklaag."

"Hulp van de schijfwerking, zowel bij geschoorde als niet-geschoorde constructies: de overdracht van deze horizontale belastingen van de gevels naar de stabiliteitscomponenten (windverband, inklemmingengen, liftschacht, dwarswand e.d.) gebeurt door de schijfwerking van vloeren en daken." 


over o.m. schijfwerking (febe, federatie van de belgische prefab betonindustrie):

geschoorde constructies;
klik voor groter!:


schijfwerking van vloeren;
klik voor groter!:


vloer als een platte horizontale balk; klik voor groter!:


constructieve druklaag; klik voor groter!:


Tekst en afbeeldingen Febe.

Verg. stabiliteitswand.

Eng. vloer met schijfwerking is rigid floor diaphragm