home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


renovatie, renoveren, vernieuwing

 

Advertentie:

renovatie

Renovatie is vernieuwing, het renoveren. In dit kader betekent renovatie meestal het aanpassen aan de gangbare uitvoering van een woning (volgens de op dat moment geldende maatstaven), dwz. het vernieuwen van de keuken, het isoleren van muren en dak, het vergroten van ruimten door samentrekken van kleinere ruimten, het voorzien van dubbelglas e.d. Het gaat bij renovatie dus om het functionele aspect van het gebouw (vooral: het gebruik; dit in tegenstelling met een restauratie waarbij het behoud van de cultuurhistorische waarde het belangrijkste is). Meestal wordt zowel het interieur als het exterieur aangepakt. 
De vernieuwing kan ook betrekking hebben op functionele aspecten van het gehele bouwwerk, bijvoorbeeld wanneer een kerk of een schoolgebouw een appartementencomplex wordt. 


kosten en opbrengsten van een gebouw in de tijd; de kosten en opbrengsten van een bouwwerk verschillen in de tijd: ontwerp, realisatie, expolitatie, renovatie, expolitatie, sloop);
klik voor groter:


een paar voorbeelden van renovatie naar vooral hedendaags (total concept builders):


en een paar voorbeelden met behoud van veel oude details (resp. walinco funderingstechniek en regiobouw haarlemmermeer):


Documentatie
- Werkomschrijving voor het Renovaid houtrenovatiesysteem.
- Renovatie Voorstraat 25 in Kampen (veel foto's)

- Cultureel Erfgoed brochures Techniek.

Het woord renovatie komt van het werkwoord renoveren en is afkomstig van het Franse rénover (vernieuwen), afgeleid van het Latijnse renovare, van re (wederom) en novare (nieuw maken, vernieuwen, iets nieuws maken), van novus (nieuw); bron Etymologiebank.

Verg. onderhoud, restauratie, optoppen, schuifraam en renovatie van riool en waterleiding.

Eng. renovation, refurbishment; algehele renovatie is general renovation, full-scale refurbishment; grondige renovatie is thorough renovation; projecten in renovatie is properties undergoing renovation, renovation projects