home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


wateroverlast

 

wateroverlast

Op enige manier wateroverlast? Bel als het acuut is de brandweer, anders de gemeente en eventueel het lokale waterschap.

Wateroverlast kan voor een deel, afhankelijk van de ernst, bron en omgeving, worden vermeden door:
- noodoverloop (noodafvoer, teveel water op het dak)
- bodemafsluiter (teveel water in de kruipruimte)
- grindkoffer in de tuin, zandpaal o.d. bij aanleg van een gebouw
- waterdoorlatende bestrating, grastegel e.d. (hemelwater sijpelt door de bestrating heen)
- waterkering (duin, dijk, kade, woerd e.d.; voor toegankelijkheid o.m. een coupure)
- weilanden, bossen, tuinen e.d. (water bergen in de grond zodat het geen overlast geeft in bewoond gebied)
- rivieren meer ruimte geven (ont-kanaliseren; meer uiterwaarden als overloop bestemmen, geen bewoning en beperkte begrazing)
- retentie (teveel water opvangen, water opslaan voor later gebruik)
- wadi's (lokale berging hemelwater in "droge sloten")
- groendaken (buffert hemelwater inhet substraat)
- klimaatmantel en klimaatbuffer (in zijn algemeenheid rekening houden met meer regen e.d.)
- nooddijk (een nooddijk van zandzakken of een kunstmatige dijk (zie foto); nooddijken moeten aangelegd worden voordat het water overlast geeft)
- spaarbekken(centrale) (het bekken kan veel water bergen)
- bouwen op een terp e.d. (hoger wonen dan het gebied dat onder water kan komen te staan; vliedberg e.d., ook voor de dieren)
- bouwen op het water (woningen stijgen en dalen mee met het waterpeil)
- voor een teveel aan vuilwaterafvoer, zie bij riool.


wateroverlast: een nooddijk kan een oplossing zijn voor een teveel aan water, bijvoorbeeld bij een (zo goed als zekere) overstroming van een rivier, maar eigenlijk moet zo'n situatie vermeden worden... (geodesign barriers):


Eng. flooding, waterlogging, excess water