home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grindkoffer

 

grindkoffer

Ook, vaak eigenlijk: grindkuil. Een grindkoffer is (meestal) een kuil met worteldoek, gevuld met grind waar regenwater de tijd krijgt om langzaam in de bodem opgenomen te worden, dus zonder dat de bodem dichtslibt. Om te voorkomen dat zand en gronddeeltjes tussen het grind komen wordt een filterdoek rondom het grindpakket aangebracht. Een grindkoffer is dus een vorm van ondergrondse opvang van hemelwater (verg. het begrip retentie).

Doel van grindkoffers:
- voorkómen van verdroging van de grond, met name in steden, door de langzame opname van hemelwater vanuit de grindkoffer door de omliggende grond
- vermijden dat het schone regenwater (snel) afgevoerd wordt naar het riool, waardoor er wat minder kans is op overbelasting van de riolering. 

Het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool naar een grindkoffer heeft het voordeel dat, bij omvangrijker gebruik hiervan, het overstromen van de riolering bij stortbuien vermeden wordt. De grindkoffer en de groene tuin fungeren hier als kleine waterbergingen. Let er bij afkoppelen van het riool wel op dat de grindkoffer in dat geval toch een overloop heeft (naar het riool meestal of naar de tuin als die vrij groot is, maar dan verder weg van de huizen), zodat een teveel aan regenwater geen wateroverlast veroorzaakt in de tuin, met alle gevolgen voor eigen tuin, erf en woning en die van de buren. 

Een paar aandachtspunten:
- afstand tot gebouwen minimaal 1 m en tot bomen minimaal 2 m (je leest ook wel tot gebouwen ook 2 m); vooral bij funderen "op staal" (d.w.z. op vast zand dat ondiep onder het maaiveld ligt) kan de samenhang van de grond veranderen door (a) het maken van de grindkoffer (de grond wordt immers geroerd) en (b) het vocht dat in de grindkoffer zit (om wateroverlast en waterschade te vermijden); in beide gevallen kan de draagkracht van de fundering aangetast worden (bij een palenfundering is dit minder belangrijk, maar voorkómen is beter dan genezen); verder is veel vocht vlak bij een gebouw vaak niet goed omdat bijvoorbeeld (a) het zand in/onder de kruipkelder sneller wegspoelt (b) schimmel kan ontstaan door een te vochtige omgeving (c) teveel aan vocht soms kan optrekken naar de begane grond vloer
- zorg ervoor dat ca. 1/3 van de grindkoffer lucht is (neem dus veel vrij grof grind)
- plaats de grindkoffer bij voorkeur iets lager dan de omgeving
- gebruik als filterdoek een geotextiel (geen worteldoek); het filterdoek voorkomt dat zand e.d. tussen de stenen komt waardoor de grindkoffer minder snel dichtslibt
- houd de grindkoffer vrij van bladeren (om verstoppen van de grindkuil, maar ook rotten en stank te vermijden)
- voer alleen schoon regenwater door een grindkoffer (geen afvoeren van keuken en badkamer e.d.)
- breng geen grindkoffer aan indien er afvoer is van een volledig zinken of koperen daken (milieutechnisch bezwaar)
- in bepaalde gevallen kan een grindkoffer van nut zijn om bij te lage grondwaterstand de houten heipalen nat te houden.

Een grindkoffer kan op kleine schaal bijvoorbeeld in de tuin gerealiseerd worden, op grote schaal kan het een groter gebied zijn dat voor juiste afvoer van hemelwater zorgt (een wadi).


voortgang van het aanbrengen van een grindkoffer (waterklaar, van hoogheemraadschappen limburg):


graven van een grindkoffer (waterservicepunt nijmegen):


Met dank aan Orga Architect en Waterbewust.

Verg. zandpaal, retentie.

Eng. soakaway