home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verhoogde vloer, computervloer

 

verhoogde vloer, computervloer

Een verhoogde vloer is een demontabele vloer op enige afstand van de bouwvloer. "Een verhoogde vloer is opgebouwd uit losse elementen (tegels, panelen) in een raster dat gedragen wordt door verstelbare dragers." De ruimte tussen bouwvloer en verhoogde vloer wordt, net als bij een verlaagd plafond, plenum genoemd.

Verhoogde vloeren worden toegepast in bijvoorbeeld vergaderruimtes, kantoren (kantoortuinen), datacenters, cleanrooms, serverruimten (computerruimten), laboratoria, technische ruimten (elektrische installaties, traforuimte e.d.), bedieningsruimten (controlekamers), ziekenhuizen, musea, theaters (tribunes).

Doelen van een verhoogde vloer
- bergen van leidingen en kabels van allerlei soort (kabels/leidingen en kabelgoten/leidinggoten van elektra, data, koeling, verwarming e.d.)
- goede bereikbaarheid van leidingen en kabels (de panelen kunnen eenvoudig worden verwijderd en teruggeplaatst) 
- distributie van koele lucht via het plenum en geperforeerde vloerpanelen (vooral bij computervloeren bij datacenters e.d.)
- een verandering van de functie van een gebouw of ruimte is mede door een verhoogde vloer eenvoudiger te realiseren
- bij renovaties of herbestemming kunnen hoogteverschillen in de vloer door een verhoogde vloer eenvoudig worden weggewerkt (de dragers van de verhoogde vloer zijn verstelbaar dus een vlakke ondervloer is geen vereiste).

Extra voordelen van een verhoogde vloer
- Een verhoogde vloer behoort tot de "droge vloeren" en is bij nieuwbouw sneller te realiseren omdat er geen droogtijd is (t.o.v. dekvloeren van zandcement en anhydriet).
- Het bergen van de leidingen houdt in dat deze leidingen niet in de werkruimte zelf zichtbaar zijn ("wegwerken" van de leidingen).
- Installeren van bekabeling e.d. in een verhoogde vloer is eenvoudiger dan bij een verlaagd plafond.
- De werkplek is door contactdozen in de panelen direct vanuit het vloersysteem te bereiken waardoor de ruimte flexibeler is in te delen.
- Bij verplaatsen van computerkasten of bij "hotspots" (plaatsen waar teveel warmte ontstaat), kan de koeling ter plaatse beter geregeld worden.

Opbouw van de verhoogde vloer
- Het framewerk waarin de panelen rusten, bestaat veelal uit U-profielen die rusten op vijzels (dragers in de vorm van stalen, in hoogte verstelbare pootjes) en deze horizontaal verbinden. 
- Voor wat zwaardere objecten liggen de panelen op een kokerframewerk. Zeer zware objecten hebben hun eigen framewerk (subframe of zelfstandig frame; op lage vijzels om de hoogte in te stellen).
- Een onderslag is een constructie van stalen liggers (draagbalken), bijvoorbeeld voor een kabelkelder (bereikbaarheid voor kabels/leidingen onder de vloer) of bij een verhoogde vloer met behoud van maximale belastbaarheid boven een bouwhoogte van 2 m.
- De mate van verhoging is zeer flexibel (vanaf 45 mm tot 2500 mm). De hoogte van het plenum is afhankelijk van wat zich onder de verhoogde vloer bevindt (leidingen e.d.), de mate van ventilatie/koeling die benodigd is (meer hoogte geeft meer mogelijkheden voor ventilatie/koeling) en de hoogte die resteert tot het plafond.
- De ondergrond waarop de vijzels rusten, is glad of licht-ruw beton (vlinderen is niet nodig). Een ruwe kanaalplaatvloer of een onder de rei afgewerkt betonnen vloer is voldoende, het systeem overbrugt hoogtewisselingen en onvolkomendheden in het beton van de vloer. Een onstabiele houten vloer is uiteraard geen juiste ondergrond voor een verhoogde vloer.
- Het metalen draagsysteem wordt geaard om te vermijden dat elektrostatische ontladingen de opgestelde apparatuur beschadigt (bij computerruimten e.d.). Metalen dragers en framewerk worden aangesloten op het systeem dat voor potentiaalvereffening zorgt.
- De verhoogde vloer zelf bestaat uit panelen met een standaardmaat van 600x600 mm en ca. 38 mm dikte. De onderzijde van het paneel is meestal alufolie of, voor verhoging van de draagkracht en de puntlast, staalplaat.
- Gladde panelen worden aangebracht en verwijderd met behulp van een hendel met zuignappen (de vacuüm paneellichter of paneellifter).
- Als toplaag van de panelen kan, afhankelijk van de toepassing, gekozen worden uit o.m. linoleum, epoxy-coating, hout (parket of print), bamboe, tapijt, PVC, HPL (high pressure laminate), rubber, natuursteen, glas.
- De verhoogde vloer kan vanuit een niet-verhoogd vloerdeel bereikbaar zijn via een aantal treden of een hellingbaan.
- De vloerpanelen kunnen voorzien worden van contactdozen voor o.m. elektra en data.
- Het draagvermogen bedraagt bij het minst sterke systeem minimaal 300 kN puntlast (o.b.v. conus van 25 mm2) en een vlakbelasting van minimaal 1500 kg/m2 (15 kN/m2), oplopend tot vloeren die zelfs geschikt zijn voor 19000 kg per m2 (190 kN/m2; speciale cleanroom vloeren). Verhoogde vloeren voor zwaardere belastingen worden soms installatievloeren genoemd.

Computervloer
Voor een computervloer in serverruimten, datacenters e.d. worden toegepast:
- een kokerwerkvloer als ondersteuning van de panelen
- de zware objecten (computerkasten/servercabinets/racks e.d.) hebben een eigen framewerk onder de vloer
- vloerroosters zorgen voor de benodigde koeling met een luchtdoorlaatregulatie tot ca. 55%
- de vloer dient zo hoog mogelijk te staan om een rustige stroom koele lucht onder de vloer te verkrijgen (de koeling vergt in dit geval minder energie)
- de toplaag is vrijwel slijtvast
- de speciale ESD-vloeren (electrostatic discharge) kunnen te snelle elektrische ontladingen beperken of voorkomen.

Verhoogde vloeren in natte ruimtes
Speciaal voor natte ruimtes heeft PBS de zogenaamde messing- en groefvloer ontwikkeld: een (in dit geval niet-uitneembare) verhoogde installatievloer, bestaande uit calciumsulfaat panelen. "Via vertandingen aan de zijkant grijpen de panelen in elkaar en worden ze met elkaar verlijmd. Het resultaat is een gegarandeerd vochtdichte en naadvrije vloer voor uw natte ruimte."

Aandachtspunten
- Bij een scheidingswand op een verhoogde vloer dient de verhoogde vloer ter plaatse extra ondersteund te worden.
- Vloerverwarming is mogelijk, maar de panelen zijn dan uiteraard niet meer apart uitneembaar.
- Bij betonkernactivering is een verhoogde vloer niet mogelijk?
- Naast ventilatie en koeling/verwarming dient bij een verhoogde vloer ook rekening gehouden te worden met de akoestiek.
- Beveiliging tegen brand- en rookontwikkeling: tot een vloerhoogte van 55 cm kan 60 min brandwerendheid gegarandeerd worden. Een computerruimte kan van "sprinklers" worden voorzien die bij brand of rook speciale gassen de ruimte in persen waardoor het vuur gedoofd wordt. Eventueel is op het ventilatiekanaal apparatuur te plaatsen waardoor de ventilatie bij brand of rook wordt stopgezet.
- Omdat het plenum van een verhoogde vloer niet wordt schoongemaakt, zet zich er er na verloop van tijd toch veel stof af. Dit kan onderhoud in het plenum bemoeilijken en bij het detecteren van zeer veel stof kan een vals alarm afgaan.
- Bij grotere hoeveelheden vocht op de vloer kan er vocht onder de vloer komen; in bijvoorbeeld pantry's kan vochttoetreding naar het plenum vermeden worden door panelen met messing en groef toe te passen (voor gebruik in natte ruimtes; de flexibiliteit is bij messing en groef geringer omdat de panelen niet eenvoudig zijn te verwijderen). Een lekkage onder een verhoogde vloer kan een tijd onzichtbaar blijven. Wanneer zulke problemen werkelijk te verwachten zijn, kan een waterdetectiesysteem geïnstalleerd worden.
- Stabiliteit bij (geringe) aardbeving: door het plaatsen van schoren en dwarsdragers verhoogt de horizontale stabiliteit bij een aardbeving. In 2015 is PBS Verhoogde Vloeren een traject ingegaan met de NAM hoe de bestaande vloeren met in werking zijnde kasten "earth quake proof" zijn te maken. Hier zijn echter nog geen normen van bekend in "verhoogde vloeren land".
- Wanneer van vorkheftrucks gebruik wordt gemaakt, kunnen bij de wielen mogelijk te hoge puntlasten optreden (beschadiging van de panelen). In dat geval is een extra draagkrachtige vloer vereist.
- "Plaats de verhoogde vloer niet te vroeg in het afbouwproject zodat de vloer zo min mogelijk moet worden geopend voor installatie van koelleidingen, blusinstallatie, kabelgoten, etc."
- De levensduur van de afwerkvloer (toplaag) is afhankelijk van het materiaal en het gebruik. De dragers en het framewerk gaan zeer lang mee (in ieder geval meer dan 30 jaar).
- "NEN 2767 zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur."


verhoogde vloer in een kantoor waarbij bamboe als toplaag werd toegepast;
klik voor groter (pbs verhoogde vloeren):


verhoogde vloer met hellingbaan in een datacenter/computerruimte
; klik voor groter (pbs verhoogde vloeren):


opbouw van een deel van een verhoogde vloer met framewerk, vijzels (verstelbare dragers), paneel (tegel), toplaag en voorbeeld van een sparing
; klik voor groter (pbs verhoogde vloeren):


voorbeeld van een aantal vloer- en ventilatiepanelen
; klik voor groter (systemfloortechnics):


voorbeeld van een onderslag, een extra ligger (systemfloortechnics):


bij een scheidingswand
op de verhoogde vloer is ondersteuning van de wand vereist (pbs verhoogde vloeren):


kunststof dragers bij een enigszins "verhoogde vloer" op een balkon:


Documentatie
- Verhoogde vloeren in datacenters (van Eric Lavrijsen)

- PBS Thermo verhoogde vloer met vloerverwarming (van PBS Verhoogde Vloeren)


Voor meer informatie:
- PBS Verhoogde Vloeren

- Systemfloortechnics

- All IT Rooms.

Met dank aan PBS Verhoogde Vloeren, Eric Lavrijsen en Weerdenburg Huisvesting Consultants.

Zie eventueel plenum, aardnet, lekkagedetectiesysteem, systeemvloer.

Eng. raised floor, raised flooring, access floor, access flooring, raised access computer floor, raised stringered floor system