home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


plenum

 

plenum

1. Plenum is in de bouwkunde de naam van de ruimte tussen het "echte" plafond (bouwplafond) en een verlaagd plafond (bijvoorbeeld bij systeemplafonds in kantoren), maar ook die tussen de "echte" vloer en een verhoogde vloer zoals bij bijvoorbeeld computerruimtes wordt toegepast. 

Het plenum leent zich goed: 
- voor de doorvoer van kabels en buizen
; de kabels e.d. in een plenum mogen bij brand geen overmatige rookontwikkeling geven en giftige stoffen voortbrengen 
- voor ventilatie of koeling/verwarming van de ruimte onder het plenum; een betonnen vloer kan gebruikt worden om te verwarmen of te koelen, waarmee de luchtstroom door het plenum die warmte/koelte kan opnemen en door roosters of perforaties in het verlaagde plafond de ruimte in kan leiden (door betonkernactivering of door ventileren met warme dan wel koude lucht ('s nachts) wordt het beton verwarmd of gekoeld); als in het plafond veel perforaties zijn opgenomen, kan dat ook gunstig zijn voor de akoestiek in de ruimte.

Een plenumbak is een bak in de hoek van het plafond en de buitenmuur: door roosters in de buitenmuur kan buitenlucht in de ruimte toegelaten worden, waarna de (eventueel elektrisch verwarmde) lucht door perforaties aan de verticale zijde van de bak geleidelijk in ruimte kan worden gebracht. Voordeel van deze methode is dat de lucht niet rechtstreeks naar beneden gestuwd wordt, en dus minder kans op "tocht" ontstaat. (Nog gunstiger tegen tocht is waarschijnlijk het gehele plenum toe te passen zoals hierboven beschreven.)

Hoe hoog moet het plenum zijn?
De hoogte van het plenum is o.m. afhankelijk van:
- de hoogte van de ruimte (respecteer de minimale hoogte, algemeen geldt bij nieuwbouw 2,60 m en bij bestaande bouw 2,10 m)
- de leidingen, buizen, afvoeren e.d. die er een plaats moeten vinden
- de dikte van isolatiemateriaal (thermisch en/of akoestisch).

Zie eventueel verder bij systeemplafond.


plenum bij een datacenter;
klik voor groter:


plenum als verlaagd plafond bij een kantoorruimte (digital fortress):


plenum als verhoogde vloer bij een computerruimte ("computervloer"; bovero plafonds en systeemwanden):


plenum met een waarschuwing...;
klik voor groter:


De afkorting HVP staat voor Hoogte Verlaagd Plafond of Hoogte Vals Plafond.

Het woord plenum als "gevulde ruimte" (oorsprong , ca. 1670; het tegengestelde van vacum), is afkomstig van het Latijnse plenum spatium (volle ruimte), van plenus (volledig, vol); bron Online Etymology Dictionary

Verg. legraam.

Eng. plenum


2. Plenum is een voltallige vergadering.

De oorsprong van deze betekenis van plenum is identiek aan die onder 1. vermeld is, maar voor het eerst genoteerd in 1772; bron Online Etymology Dictionairy.

Eng. plenum