home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kapconstructie

 

kapconstructie

De kapconstructie is het geheel van dragende bouwelementen van een dak. 
De kap is het totaal van dragende en niet-dragende delen van een dak (kijk eventueel bij dakvormen). 
De spant-constructie is het gehele houten of stalen balkenstelsel van het dakbeschot van een hellend dak (het spant is één van de verticale "plakken" van de spant-constructie).

Traditioneel zijn de kapconstructies van schuine daken: 

- de gordingenkap (gordingkap), kap van horizontaal lopende gordingen; vaak ondersteund door buitenmuren, binnenmuren of beide:
  
- de sporenkap, kap van verticaal lopende sporen; vaak ondersteund door een paar gordingen:
  


Kap- en spantconstructies zijn in te delen in de vorm en opstelling van het spant of hoe de kap gebouwd wordt (zelfde alfabetische tabel als bij het item spant).

   
Kappen én spanten (alfabetisch): 
   
A-spant
Ardant-spant (een combinatie van een boog en vakwerken)
Belgisch spant
Boogspant (spant met gebogen bovenrand en rechte onderrand)
Driescharnierspant
Duits spant
Emy-spant
Engels spant (met vallende of stijgende diagonalen)
Fink-vakwerk
Gelamineerde spant
Gordingkap
Hamerbalk-kap
Hangkap
Hollands spant (en Oud-Hollands spant, verg. Verbeterd Hollands spant)
Hypparschaal (schaaldak)
Jufferkap
Jukkenkap
Kniespant
Mansardekap
Polonceau-spant (Frans spant)
Portaalspant
Scharnierkap (klapkap; variant van de sporenkap)
Schenkelspant (Philibertspant)
Sikkelspant (spant met gebogen onder- en bovenrand)
Sporenkap
Stapelspant
Steekspant
Vakwerkspant (o.m. N-liggers, V-liggers, W-liggers, Hünnebeckdragers, Engelse spanten, Polonceau-spanten, Belgische spanten, Fink-vakwerk)
Verbeterd Hollands spant (verg. Hollands spant)


Een paar voorbeelden van kappen en spanten in iets groter formaat:


gordingenkap (dakweb):


sporenkap (
dakweb):


zeer fraaie kapconstructie; let op de verschillende houtverbindingen (centrum hout):


kapconstructie van staal en hout (foto joostdevree):


Documentatie
- Brochure Kapspanten uitgangspunten (van Bouwen met Staal)


Veel soorten houten spantconstructies zijn te vinden op Woodenways, Carpenter Oak, Maralex Bouw, Eyckenhout.

Zie ook dakvormen, voorbeelden van gebinten en kapconstructies en vooral kapconstructies voorbeelden.

Eng. roof structure, roofing framework, roof construction, roofing