home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


jufferkap

 

jufferkap

Een jufferkap is een eenvoudig kapspant met juffers of, voor zwaardere constructies, met rondhout. Vooral voor boerderijen en schuren werden jufferkappen toegepast.
Een juffer (soms: joffer) is een dennenstam die voor een deel beslagen wordt, d.w.z. voor een deel met een speciale bijl van de schors (en daarbij voor een klein deel van het spinthout) wordt ontdaan.
"Jufferkappen werden veelal alleen toegepast bij pannendaken zonder beschieting. De panlatten worden daartoe onmiddellijk op het kapbeen bevestigd en doen tevens dienst als gordingen."

De afbeeldingen tonen voorbeelden van jufferkappen uit het Handboek Houtconstructies van L. Zwiers (uitgave 1920).


klik op de afbeeldingen voor groter

jufferkap met hanenbalk en kapbenen, die met elkaar verkeept zijn, waarbij uit beide ongeveer een kwart van de dikte weggenomen wordt; de opgespijkerde plank in de nok houdt de kapbenen bijeen; ter versteviging van het dak kunnen aan weerszijden nog kreupele stijlen worden aangebracht (boek houtconstructies zwiers, 1920):


een zeer degelijke jufferkap waarbij het rondhout de gording vormt, die de buitenste kapbenen aan elkaar koppelt; de spantbenen kunnen hier verder uiteen staan; "tegen verschuiving der kap, ten gevolge van winddruk, worden aan de binnenzijde van de spantrichels meestal in schuine richting planken aangebracht, de zogenoemde windschoren (boek houtconstructies zwiers, 1920): 


Zie eventueel hangkap, sporenkap, jukkenkap.
Verg. Hollands spant, gekantrecht hout.