home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


hangkap

 

hangkap

Ook: hangwerk, hangende kap, hang-kapgebint. Een hangkap is een meestal driehoekig spant waarbij de belasting op de dekbalk gedragen wordt door het kapwerk en er dus geen ondersteuning onder de dekbalk nodig is (vaak was daarvoor een tussenmuur / binnenmuur nodig). De dekblak is een relatief hoog geplaatste gebintbalk (andere termen in dit kader: kapbalk, bintbalk, spantbalk, hier: zoldervloerbalk).

Kenmerken van een hangkap:
- meestal driehoekig spant in een gordingkap 
- er is geen borstwering aanwezig 
- de dekbalk (kapbalk, zoldervloerbalk, bintbalk) steekt in de buitenmuren (of ligt daar op)
- vaak bij flauw hellende daken
- versteviging constructie balken en stijlen door ijzeren beugels e.d., maar ook door neuzen en dubbele uitvoering van de hangstijl en/of (gedeeltelijk) van het spantbeen.

Een hangstijl is een stijl in een kapconstructie waaraan een ander onderdeel van de kap (dekbalk, hanenbalk o.d.) is opgehangen, veelal door ijzeren beugels.Voorbeelden van een hangstijl, zie de afbeeldingen: makelaar, makelaar met schoren, hangstijlen die rechthoek vormen (dubbel hangwerk). Tussen hangstijl en dekbalk moet 1,5 à 2 cm worden opengelaten, terwijl spantbenen, makelaar en dekbalk met ijzeren beugels aan elkaar worden bevestigd.

Bij grote overspanningen kan de dekbalk theoretisch worden "ingekort" door de dekbalk bij de draagmuren te voorzien van zogenoemde neuzen (soort sleutelstukken die bijvoorbeeld met ijzeren beugels aan de dekbalk worden bevestigd).

Afhankelijk van de overspanning wordt een ander type hangstijl / hangkap toegepast:
- bij een kap met 2 gordingen per dakvlak volstaat vaak een makelaar als hangstijl (dus zonder extra schoren e.d.)
- bij een kap met 3 gordingen per dakvlak is er vaak een makelaar met schoren
- bij een grotere kap, meer dan 10 m overspanning, is een zogenoemd dubbel hangwerk nodig (een soort hangstijl-rechthoek) en eventueel extra ondersteuning door neuzen en "dubbele spantbenen".

Doel van de hangkap als eenvoudig type kapconstructie is:
- doorbuigen van de dekbalk tegengaan (belasting van de dekbalk wordt door het gehele kapwerk gedragen)
- doorbuigen van het dakvlak tegengaan
- spatkrachten verminderen
- een grote overspanning mogelijk maken.

Een hangkap kan ook worden samengesteld uit een vakwerk-constructie (denk aan een Belgisch spant).


hangkap, type dubbel hangwerk (ofwel hangstijl-rechthoek) met enkele benamingen (boek houtconstructies zwiers, 1920):


eenvoudig model hangkap met dekbalk, spantbenen en makelaar; ijzeren beugels bij dekbalk-spantbeen en dekbalk-makelaar; overspanning 5 m; klik voor groter! (boek houtconstructies zwiers, 1920):


hangkap met makelaar en schoren, bij 3 gordingen per dakvlak; klik voor groter! (boek houtconstructies zwiers, 1920):


dubbel hangwerk; hangkap voor grotere overspanningen; een zogenoemd dubbel hangwerk middels een kapstijl-rechthoek, versteviging door neuzen en extra spantbenen; klik voor groter! (boek houtconstructies zwiers, 1920):