home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verbeterd hollands spant

 

Verbeterd Hollands spant

Een Verbeterd Hollands spant is een gordingenkap met een veelal gemetselde borstwering en waarbij de belasting van het spant (en daarmee van het dak) vooral op de vloerconstructie wordt overgebracht, waardoor het "spatten" wordt vermeden (het naar buiten drukken van de muren onder invloed van de kapconstructie).

Het Verbeterd Hollands spant heeft o.m. de volgende kenmerken:
- door de borstwering is de zolder hoger en beter te gebruiken
- het spantbeen (kapbeen) loopt van nok tot muurplaat (in tegenstelling met het normale Hollands spant)
- het spantbeen draagt de gordingen
- het spantbeen steunt op muurplaat én op blokkeel
- de schuin geplaatste kappoot (kreupele stijl) ondersteunt het spantbeen en vormt met spantbeen en blokkeel een gedegen constructie als ondersteuning en tegen spatkrachten
- de kappoot staat vaak "in" een slof (balkslof) of, soms, in een vloerbalk (afhankelijk van de richting van de vloerbalken en de omvang van het te ondersteunen dak; de slof zorgt voor een goede verdeling van krachten van kappoot naar meer vloerbalken)
- de hanenbalk (het haanhout) is trekbalk (kapbalk, dekbalk; tegen spatkrachten) en werkt tegen doorbuigen van gordingen en spantbenen
- eventueel een makelaar die nok, spantbenen en hanenbalk verbindt (niet bij het normale Hollands spant
- eventueel een steekschoor tussen spantbeen en makelaar tegen doorbuigen van gordingen en spantbenen
- het Verbeterd Hollands spant is bij voorkeur geschikt voor vrij steile dakhellingen.

De hanenbalk bestaat vaak uit trekplaten: uit planken aan weerszijden van en bevestigd aan spantbenen en makelaar (vandaar ook de benaming haanhouten).

Het Verbeterd Hollands spant heeft in vergelijking met een Hollands spant het voordeel dat er meer gordingen zijn (die op de spantbenen steunen) en waarbij de spantbenen doorlopen van muurplaat tot nok waardoor een steviger constructie ontstaat. Extra verstevigend werkt de makelaar en de slof bij de schuin geplaatste kappoot (kreupele stijl), alsmede de steekschoren bij de makelaar.

Bij een verstijfd Verbeterd Hollands spant loopt de schuine kappoot (kreupele stijl) door tussen de haanhouten waardoor een extra versteviging ontstaat (maar iets minder nuttige zolderruimte).
Er is ook een variant met een muurstijl: de kappoot (kreupele stijl) steekt niet in de slof op de vloer, maar in de muurstijl, iets boven de vloer.


verbeterd hollands spant (de vloerbalken en de slof onder de kappoot zijn hier niet getekend) (aad van berkel):


variant:
verstijfd verbeterd hollands spant (aad van berkel):


variant:
verstijfd verbeterd hollands spant met muurstijl (aad van berkel):


variant: verbeterd hollands spant
zonder borstwering (aad van berkel):


loef en voorloef (boek houtconstructies zwiers, 1920):