na-isolatie

Na-isolatie van spouwmuren is na aanvankelijke problemen wel verbeterd, bijvoorbeeld door het toepassen van polystyreenparels. Bij na-isolatie wordt een vulling aangebracht tussen binnenspouwblad en buitenspouwblad (binnenmuur en buitenmuur, ook wel binnenblad en buitenblad genoemd).

Bedenk bij na-isolatie in ieder geval:
- na-isoleren moet met een niet-organisch materiaal omdat bij een organische vulling vocht door de buitenmuur kan treden en het materiaal kan rotten
- na-isoleren betekent dat er in huis veel beter geventileerd moet worden (het huis is meer luchtdicht geworden en vooral bij oude huizen is er meer kans op condensatie bij koudebruggen)
- de spouw moet schoon zijn; door bijvoorbeeld speciebruggen (speciebaarden) tussen buiten- en binnenspouwblad droogt bij na-isolatie van de spouwmuur een vochtige plek veel minder snel op, met kans op vochtplekken bij de buitenmuur en op die plekken bij de binnenmuur meer kans op schimmel (wanneer die plek langere tijd vochtig is); voordat tot na-isolatie wordt overgegaan, moet het isolatiebedrijf de spouw van de spouwmuur onderzoeken
- de spouw moet overal even breed zijn, omdat anders het spuitmateriaal niet goed verdeeld wordt
- bij bepaalde steensoorten kan het vocht niet voldoende verdwijnen, waardoor de steen langer vochtig is en meer kans is op vorstschade aan de steen; dit doet zich voor bij geglazuurde stenen, verblendstenen en zeer harde stenen
- het buitenspouwblad mag niet behandeld zijn met een niet-dampdoorlatend middel (de buitenmuur kan door de na-isolatie het vocht niet meer kwijt aan de spouwzijde en het isolatiemateriaal kan het vocht niet kwijt aan de buitenmuurzijde omdat die niet dampdoorlatend is; alles blijft dan veel langer vochtig; een spouwmuur waarvan de buitenmuur is ge´mpregneerd of gehydrofobeerd of met dampdichte verf behandeld, kan dus beter niet nage´soleerd worden)
- het voegwerk moet goed zijn (indringen van vocht is aanzienlijk minder bij goed voegwerk)
- een spouw kan maximaal de spouwdikte aan isolatie bevatten, dus stel de verwachtingen niet te hoog als die spouw wat klein is (bijvoorbeeld 3 of 5 cm)
- na-isolatie door het "volpurren" van spouwmuren is niet gewenst (er kunnen luchtzakken ontstaan waar vocht in blijft staan en het binnenspouwblad nat blijft; muizen schijnen heerlijke nestjes in de pur te maken; verder is de pur verkleefd aan de spouwmuren, hout enz. en die bouwdelen kunnen bij sloop dus alleen als afval worden afgevoerd)
- vooral wanneer er al scheuren of tekenen van vochtdoorslag in de gevel aanwezig zijn, kan na-isoleren scheuren en vorstschade geven, omdat door de vulling van de spouw de temperatuur van de buitenmuur hoger oploopt (hitte, zonneschijn) en lager zakt (koude, vorst, hagel)
- let er op dat de ventilatieroosters in de muren onder de vloer van de begane grond niet dicht komen te zitten met het isolatiemateriaal (de kruipkelder moet geventileerd blijven)
- wanneer een rijtjeshuis wordt nage´soleerd, dient een voorziening getroffen te worden dat de spouwmuur van de belendende panden niet wordt mee-ge´soleerd, als dat niet gewenst is (een gedeeltelijke isolatie is ongewenst en nadelig)
- de garantie van meestal 10 jaar op na-isolatie van de spouw is eigenlijk wat kort, gezien het lange leven van een huis.

De woning met een onge´soleerde spouw kan ook aan de binnenzijde worden ge´soleerd. Voordeel is dat de luchtspouw blijft bestaan; nadeel is dat het duurder en lastiger is; met de betere isolatiewaarden van isolatieplaten is waarschijnlijk een betere isolatie te verkrijgen dan wanneer de spouw gevuld wordt. Uiteraard is isolatie aan de binnenzijde ook voor spouwloze muren (steensmuren) een mogelijkheid; let er wel op dat er dan een luchtspouw nodig is en dat het bij voorkeur een dampopen constructie is. Het Isobouw Slimfix Deco systeem maakt isolatie van zolders mogelijk (denk wel aan damptransport; "SlimFix« Deco is toepasbaar voor het renoveren of na-isoleren van onge´soleerde, waterdichte daken zonder dampremmende laag, bekleed met een schubvormige ventilerende dakbedekking, zoals pannen en leien").

Het beste is waarschijnlijk om de buitenzijde van de woning te isoleren, maar dat heeft nogal wat gevolgen voor de esthetiek van het gebouw, zeker als het een rijtjeshuis betreft en de rest van de woningen niet op die manier ge´soleerd wordt. Bij een slechte toestand van de buitenmuur (stabiele scheuren, veel voegsel los, vaak last van vochtdoorslag) is na-isolatie van de buitenzijde natuurlijk een mogelijkheid om die toestand te "herstellen". De kosten daarvan zijn vergeleken met "volspuiten" aanmerkelijk hoger, maar het resultaat is doeltreffender en de levensduur is in principe onbeperkt (wel af en toe keimen o.d.). 
Zie verder bij gevelisolatie buitenzijde.