home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ventileren, ventilatie

 

ventileren, ventilatie

Ventileren is het mondjesmaat verversen van de lucht door een natuurlijke of geforceerde stroming van de buitenlucht de woning in door:
- natuurlijke ventilatie
- mechanische ventilatie (bijvoorbeeld: afvoer via een continu werkende elektrisch aangedreven ventilator, en aanvoer via natuurlijke ventilatie)
- balansventilatie (aanvoer en afvoer van lucht in een gebouw zijn met elkaar in balans). 

Het ventileren van een woning is belangrijk voor onze gezondheid: frisse lucht wordt in de woning gebracht en vervuilde lucht wordt afgevoerd. Ventileren is ook een belangrijk wapen tegen vochtproblemen: teveel vocht leidt tot condensatie, schimmels, vochtplekken op de muur, huismijt en houtrot. Door ventilatie wordt de vochtige, warme, mogelijk rokerige binnenlucht vervangen door koelere, drogere buitenlucht. Bijkomend voordeel van ventilatie is dat bepaalde minder wenselijke stoffen uit bijvoorbeeld gipsmuren niet in de woning aanwezig blijven.

Vroeger vond de luchtverversing in woningen plaats via de natuurlijke weg, door roosters, naden en kieren. Tegenwoordig zijn veel woningen dermate geïsoleerd dat er bijna geen sprake meer is van natuurlijke ventilatie door kieren e.d. Een eenvoudige manier van ventileren is een ventilatierooster in de stand "open" zetten; ook mechanische ventilatie kan overwogen worden. Nadelen van mechanische ventilatie ten opzichte van natuurlijke ventilatie: geluidshinder, onderdruk in de woning, kosten elektriciteit. 
Geluidshinder van een ventilatiesysteem zorgt er ook voor dat zo'n systeem niet goed wordt gebruikt, wat een ongezond binnenmilieu kan geven. Voor installatiegeluid is NTR 5076 beschikbaar; een belangrijk gedeelte van deze richtlijn handelt over ventilatiesystemen. Niet alleen de installatie zelf en de buizen e.d., maar ook de locatie van de unit is van belang (zelfs één deur tussen opstelruimte en verblijfsruimte is te weinig en dient vermeden te worden). 


het nut van ventilatie (ferroli):


ventilatie via een ventilatierooster ("raamschuifje", foto joostdevree):


ventilatie van atrium van forum, amsterdam (rvo):


Ventileren mag niet verward worden met "luchten". Bij luchten wordt alle lucht in een ruimte in één keer door een grote opening, bijvoorbeeld de deur of een raam, ververst.
Bij kruipruimten mogen de ventilatieopeningen niet dichtgestopt worden, omdat anders de ruimte te vochtig wordt, met als gevolg een koude vloer, schimmel en bij houten balken en vloeren verhoogde kans op houtrot.
Uiteraard speelt ventilatie in de keuken via de afzuigkap een belangrijke rol om vochtige lucht en etensluchtjes te verwijderen.
Globaal zijn er vier systemen om een gebouw te ventileren, zie de afbeelding van Renson: zowel aanvoer als afvoer van de lucht op natuurlijke wijze, aanvoer mechanisch en afvoer natuurlijk (komt zelden voor), aanvoer natuurlijk en afvoer mechanisch, zowel aan- als afvoer mechanisch. 


systemen van ventileren;
klik voor groter (renson):


luchten van een ruimte in de oude tijd door een luik bovenin de nok open te zetten (let op het touw waarmee het luik werd gesloten); waarschijnlijk ook als schoorsteen toegepast;
klik voor groter (archeon; foto joostdevree):


Documentatie
- Hoe realiseer je goede ventilatie?

Zie ook Informatiepunt Ventilatie (van Milieu Centraal)

Het Bouwbesluit 2012 noemt ventileren ook "spuien".

Zie ook ventilatierooster, ventilatiekoker, anemostaat, warmtewisselaar, open stootvoeg, stootvoegrooster, kruipruimte.

Eng. to ventilate; ventilatie is ventilation; ventilatieafvoer is air vent