home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


steensmuur

 

steensmuur

Ook: eensteensmuur, enkelsteensmuur, steens werk. Een steensmuur is een muur die de dikte heeft van de lengte van de steen (de strek, ca. 210 mm).
De steensmuur kwam vroeger vaak voor als dragende buitenmuur (dus zonder spouw) en als muur tussen woningen.
Omdat bij de halfsteens spouwmuur allerlei voorzieningen getroffen moeten worden voor stabiliteit en bouwfysica, is er weer meer aandacht voor een spouwmuur met als buitenspouwblad een steensmuur.

Voordelen van een spouwmuur met steensmuur buitenblad ten opzichte van de halfsteens spouwmuur (uit Beng met zelfdragende buitenspouwbladen in steensmetselwerk):
- uitzonderlijk lange levensduur van de gevel; deze wordt niet meer bepaald door de stalen constructieve voorzieningen maar door de levens duur van het metselwerk
- de vereenvoudigde uitvoering van de gevel geeft een lager risico op faalkosten
- veel minder staal in de gevel
- het steens buitenblad neemt de windbelasting volledig op, samenwerking met het binnenspouwblad is niet nodig (nauwelijks spouwankers nodig; alleen nog bij verdiepingsovergang 1 anker diameter 8 mm per strekkende meter)
- geen constructieve lineaire koudebruggen
- een balkon kan op steensmuur metselwerk steunen (extra ondersteuning aan de buitenzijde is i.v.m. buiging wel nodig, maar door deze kolom worden andere oplegvoorzieningen, zoals constructieve verankeringen met thermische onderbreking, overbodig; een dergelijke oplossing geeft ook meer zekerheid dat de balkons niet zullen bezwijken)
- het gebouw is eenvoudiger goed te isoleren
- zeer dik isolatiepakket beter mogelijk
- reductie van de waterbelasting in de spouw (water moet door de steensmuur dringen die twee keer zo dik is als de normale halfsteensmuur als buitenblad)
- minder verticale dilataties, geen horizontale dilataties (door dikker buitenblad ca. helft minder verticale dilataties nodig)
- horizontale geveldragers zijn niet meer nodig (wel rekening houden met uitzetting, dus waarschijnlijk iets meer detaillering bij balkons en kozijnen)
- sterke verbetering van de materiaal gebonden milieuprestatie (MPG) door de lange gebouwlevensduur
- meer esthetische en/of decoratieve mogelijkheden in het baksteen metselwerk; expressieve vormgeving mogelijk.

Nadelen van zo'n buitenblad:
- bij een project was het geschat op een paar % meer bouwkosten (wat meer fundering, ook bij balkons); maar zijn de bouwkosten werkelijk een paar procent hoger? het buitenblad vraagt meer, maar er hoeven geen spouwankers enz. ingebouwd te worden, minder dilataties enz.; de bouweenvoud verlaagt de faalkosten en verhoogt het leven van het gebouw, zeker samen met de dikkere muur
- een iets ongunstiger verhouding bruto vloeroppervlakte en gebruiksoppervlakte (BVO/GO; percentageverschil bij een tussenwoning 2%)
- meer metselwerk geeft eventueel meer verlet gerelateerde bouwwerkzaamheden (hoewel de werkzaamheden spouwankers enz. ook uitgevoerd moeten worden en dus onderhevig zijn aan verlet).


steensmuur in "staand verband", d.w.z. afgewisseld lagen koppen en strekken, strekken boven elkaar, koppen boven elkaar (ziegel):


steensmuur met hoekoplossing in kruisverband, d.w.z. lagen koppen en strekken boven elkaar waarbij strekken steeds een kop verspringt (koninklijke nederlandse bouwkeramiek knb):


steensmuur in halfsteenverband (aannemer mathys):


steensmuur in koppen- of patijtsverband (aannemer mathys):


Zie ook halfsteensmuur, klampmuur, schema metselverbanden.

Eng. whole-brick wall, one-brick wall; 
Fr. mur d'une brique