home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


dauwpunt

 

dauwpunt

Het dauwpunt of de dauwpuntstemperatuur is de temperatuur van een object waarbij de waterdamp door afkoeling van de lucht begint te condenseren zonder dat water wordt toegevoerd of afgevoerd.

Bij bijvoorbeeld daken ligt het dauwpunt over het algemeen aan de buitenzijde van de isolatie. Dit betekent dat de gevormde condens tussen isolatie en dakpannen afgevoerd moet kunnen worden. Om die reden moeten er tengels worden opgenomen om een luchtstroom mogelijk te maken onder de dakpannen.

Manieren om de dauwpuntstemperatuur te bepalen:
- via de tabel met temperatuur en dampspanning
- via de Magnus-Tetens-benadering (foutmarge ca. 0,5 graad C).

Via de tabel met temperatuur en dampspanning

Voorbeeld: Ti = 20 graden C en relatieve vochtigheid (RV) = 45%

Relatieve vochtigheid = (pw / ps) * 100%.

Bij een temperatuur van 20,0 graden staat in de tabel een maximale dampspanning ps van 2340 Pa (de s bij ps is saturated, Engels voor verzadigd).

De verzadigde waterdampspanning is dan: pw = 0,45 * ps = 0,45 * 2340 = 1053 Pa.

In de tabel behoort de waarde 1053 Pa bij een temperatuur van ca. 7,7 graden C.

dus het dauwpunt = ca. 8 graden C.


dampspanningstabel met maximale waterconcentratie (cmax) in g/m3 en verzadigde dampspanning (ps) bij een bepaalde temperatuur (in graden celsius, met 1 cijfer achter de komma);
klik voor groter!:


Via de Magnus-Tetens-benadering

Berekening dauwpunt via de Magnus-Tetens-benadering m.b.v. luchttemperatuur en relatieve vochtigheid (Excel-sheet)


bepaling dauwpunt met de magnus-tetens-benadering; zie ook het excel-sheet (easchiff, wikipedia):


Zie ook bij relatieve vochtigheid, dampdiffusie.

Eng. dew point, dewpoint, dew point temperature