home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


aannemer

 

Advertentie:

aannemer

"De aannemer" is de volksmond het bouwbedrijf dat tegen een meestal vooraf overeengekomen prijs een bouwproject uitvoert. De aannemer is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bouwproject. De aannemer wordt meestal gekozen door de architect of de opdrachtgever, vooral om zijn specialisme, specifieke mogelijkheden en (bouwkundige) praktijkkennis. Voor bepaalde onderdelen zal de aannemer onderaannemers aanstellen, bijv. voor heiwerk. 

Er zijn nog steeds vaak problemen met aannemers, vaak onderaannemers of zzp-ers die door de hoofdaannemer tijdelijk worden ingehuurd.
Een paar tips:
- Neem een betrouwbare aannemer, d.w.z. een aannemer waarvan u of een goede vriend of buur weet dat hij zijn afspraken nakomt.
- Vraag meer offertes aan (minimaal 2 of 3) en vergelijk die, ook wat betreft detaillering, materialen e.d.
- Neem niet per definitie de goedkoopste offerte. Die offerte is vaak zo laag geprijsd, omdat niet alles bij de prijs is inbegrepen (resulteert in veel meerwerk), omdat materiaal van mindere kwaliteit wordt gebruikt, omdat niet de juiste mensen worden ingehuurd, of omdat er te snel en daarmee onvakkundig wordt gewerkt.
- Ga na of de aannemer CAR-verzekerd is; dat is prettig wanneer bijvoorbeeld eigendommen van buren of van de gemeente worden beschadigd.
- Ga niet te snel met de aannemer mee wanneer die uw idee als onmogelijk beschouwt. Vraag eventueel e.e.a. na bij een constructeur; die weet vaak wat wel en niet kan.
- Vraag bij bouwtekeningen uitleg wanneer die onduidelijk zijn of wanneer ze niet met uw visie overeenstemmen. Laat eventueel de aantekeningen hiervan in de offerte terugkomen.
- Laat duidelijk verwoorden dat legale werklui het werk verrichten en dat die een voor Nederlandse begrippen normale vergoeding ontvangen (vooral wanneer buitenlanders worden ingehuurd); ook de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van illegale arbeid. 
- Laat tijdens de uitvoering van het werk de werklui in hun waarde. Kijk niet steeds op hun vingers, maar als u het ergens niet mee eens bent, geef dat dan wel onmiddellijk aan en overleg met hen en eventueel met de aannemer. Schenk, als ze dat willen, af en toe koffie, thee of fris, maar deel dat ook niet te vaak uit (je kunt ook té vriendelijk zijn en het werk moet wel binnen de door de aannemer gestelde tijd worden verricht).
- Laat bij wat omvangrijker werk alles coördineren door de architect of een bouwbegeleider.

  Eng. (building) contractor