home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


woningborg

 

woningborg

Woningborg is, naast Bouwgarant en de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), één van de drie instituten met als doelen:
- het bevorderen van de kwaliteit van koophuizen en koopappartementen in Nederland
- het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer
- het verschaffen van waarborgen
- het aanbieden van oplossingen voor het geval er, tijdens of na de bouw, iets mis gaat.

Het certificaat van Woningborg heet Woningborg-certificaat. 
Kort gesteld is hier van toepassing:
- de afbouwgarantie, de zgn. afbouwwaarborg of insolventieverzekering: "de verzekeringsmaatschappij heeft hierbij de keuze tussen de afbouw van de woning, c.q. het appartementengebouw, dan wel terugbetaling van de reeds door de verkrijger betaalde termijnen, vermeerderd met rente"
- de herstelgarantie (gebrekenwaarborg): "de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden".

Opmerkingen:
- vroeger heette het Woningborg-certificaat "GIW garantiecertificaat"; Vraag en antwoord woningborg GIW naar Woningborg en SWK
- bij verbouwen of onderhoudswerk bestond geen woningborg-garantie; in dit geval kunt u terecht bij Bouwgarant.

Let op:
1. Zonder fysiek certificaat is er geen afbouwgarantie...! Uw aannemer kan dus wel op de offerte en de nota een bedrag van u inhouden voor de afbouwgarantie bij één van de drie garantie-instituten, maar als u geen certificaat heeft ontvangen, dan heeft de aannemer het bedrag blijkbaar nooit overgemaakt aan het garantie-instituut. Het fysieke certificaat moet worden verstrekt "voordat de grond aan de koper wordt overgedragen via de notaris".
2. Andere organisaties dan de drie genoemde (Bouwgarant, Woningborg en SWK) geven blijkbaar geen of geen volledige garantie, ook niet als dat specifiek in de koop/aannemingsovereenkomst is opgenomen...!


Zie ook Klantgericht Bouwen