home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


meerwerk

 

meerwerk

Meerwerk is het extra, niet begrote werk dat tijdens de bouw wordt uitgevoerd, dus die werkzaamheden die niet in aannemingsovereenkomst of offerte zijn opgenomen, maar wel door de opdrachtgever gewenst zijn. Ook het veranderen van de standaardindeling is meerwerk.
Juist nu vaak de nieuwbouw casco wordt geleverd, is meerwerk en alle gevolgen daarvan zeer belangrijk. Er zijn allerlei gradaties "casco" mogelijk; mogelijk zijn keuken, badkamer en toilet "leeg" zodat die naar wens ingevuld kunnen worden. Soms beslaat de meerwerklijst vele pagina's.

Meerwerk gaat meestal over:
- extra bouwdelen (dakkapel, vloerverwarming)
- een betere kwaliteit (duurdere badkamer)
- meer van hetzelfde (aantal wandcontactdozen
(stopcontacten), meer pv-panelen)
- aanpassingen op de standaardindeling (kookeiland verplaatsen, maar ook bijvoorbeeld het verplaatsen van een lichtpunt).

Een extra tegelrandje of stopcontact is dus meerwerk.
Vraag de aannemer vooraf wat de consequenties zijn, zowel financieel als organisatorisch als bouwtechnisch. Vaak pakt meerwerk nogal duur uit, niet alleen omdat het niet begroot en niet ingepland is, maar ook omdat meerwerk van onderaannemers met een bepaald percentage verhoogd op de rekening van de hoofdaannemer komt (hoofdaannemer moet er tijd aan besteden, er zijn administratiekosten e.d.).
Ga er vanuit dat elke aanpassing of toevoeging meerwerk betekent, prijsverhogend werkt en dus betaald moet worden. (Uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat er extra stopcontacten zijn afgesproken maar dat die op een andere plaats komen. Als dat evenveel werk geeft, is er geen reden dat nog eens als extra meerwerk te zien.)

Wanneer de aannemer scherp offreert (eigenlijk te laag voor het aan te nemen werk), is de kans zeer groot:
- dat er veel stelposten zijn (die gegarandeerd duurder uitvallen)
- dat er sowieso meerwerk zal zijn omdat blijkt dat niet alles vermeld is in de offerte en dus ook niet begroot is...

Aandachtspunten bij meerwerk en minderwerk (steeds wordt hier meerwerk genoemd om het eenvoudig te houden), juist ook bij nieuwbouw (met dank aan Vereniging Eigen Huis):
- Vraag om een lijst die aangeeft welke standaard-mogelijkheden er zijn voor meerwerk (dakkapel enz.).
- Vraag voldoende tijd om de meerwerklijst te kunnen bekijken en te beoordelen (laat u niet opjagen door makelaar/aannemer!).
- Laat de zogenoemde "onbenoemde ruimtes" (zolder, berging e.d.) specificeren! Vaak staat er dan een warmtepomp o.d. lawaai te maken op zolder zodat er niemand kan slapen! Voor de onbenoemde ruimtes geldt: "Er is namelijk niet nagedacht over de eisen rondom de hoeveelheid daglicht, isolatie, afwerkingsniveau, ventilatie, verwarming en geluidreductie." 
- Zijn de opties van meerwerk goed beschreven, gedetailleerd genoeg en voorzien van een bedrag (dus niet: "nader te bepalen" (ntb), "volgt", "op aanvraag" o.d.)?
- Wat is de deadline voor het aangeven van meerwerk?
- Bekijk wat u eventueel zelf kunt (laten) doen.
- Is het huis alle bedragen bij elkaar wel waard (knt u het betalen)?
- Detailleer/specificeer het meerwerk zeer nauwgezet (bij voorkeur met tekeningen die geen ruimte bieden voor misverstanden).
- Maak eventueel ook duidelijk dat de architect of constructeur akkoord moet gaan met de (extra) aanpassingen.
- Leg al het meerwerk schriftelijk vast, incl. bedragen en termijnen/looptijden, en laat dit mede-ondertekenen door aannemer of bouwmaatschappij.
- Laat het meerwerk onder de garantie vallen. ("Loopt het meerwerk, inclusief de betaling ervan, direct via een derde (zoals de onderaannemer) en niet onder verantwoordelijkheid van de ondernemer, valt dit meerwerk niet onder de garantie.")
- Meerwerk zal meestal tot waardevermeerdering van de woning leiden en daarom een hogere hypotheek mogelijk maken.
- Onderteken het meerwerk samen met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst.
- Houd er rekening mee dat werkelijke maten regelmatig afwijken van de bouwtekening (vooral als u een andere keuken koopt o.d. waar exacte afmetingen belangrijk zijn).
- Betaal max. 25% vooruit (meer hoeft niet als er garantie is van Bouwgarant, SWK of Woningborg).
- Ga tijdens de bouw zo vaak kijken als mogelijk is en ga na of e.e.a. inderdaad volgens afspraak uitgevoerd wordt (als het gereed is, kan er vaak weinig aan verbeterd worden).
- Controleer bij oplevering ook al het meerwerk (of laat het controleren)!

Kijk bij aannemer waar u op moet letten tijdens de bouw of tijdens een verbouwing. 

Voorbeelden van meerwerk zijn (vrij willekeurig opgeschreven):
- uitbouw (het huis 3 of 4 meter uit laten bouwen), of voorbereiden op uitbouw (palen en fundering)
- uitbouw voorzien van lichtstraat
- zij-uitbreiding woning over gehele diepte of deel ervan
- (extra) dakkapel (groot of klein)
- aparte ruimte maken om warmtepomp, boiler, ventilatie-unit, wasmachine, wasdroger e.d. te kunnen afschermen van de rest van de zolder (desnoods, en als absoluut minimaal te bestempelen, alleen een geluidreducerende kast om warmtepomp en ventilatie-unit)
- warmtepomp voorzien van koeling (geen echte airco)
- een overstek op de begane grond aan de zuidzijde van de woning
- meer wandcontactdozen (wcd's, stopcontacten)
- betere isolatie dan standaard (drievoudig glas i.p.v. dubbelglas HR++; houd rekening met dikkere kozijnen)
- trap in hardhout
- aansluiting vaatwasser (die hoort standaard te zijn)
- (extra) dakraam (Velux-raam)
- (extra) pv-panelen (zonnepanelen)
- vloerverwarming (denk er aan dat dan niet alle soorten vloerbedekking mogelijk zijn)
- duurdere badkamer (ander tegelwerk, meer lichtpunten, een bubbelbad i.p.v. een gewoon bad, e.d.)
- designradiatoren (de warmteafgifte is meestal aanzienlijk minder, dus laat e.e.a. wat betreft capaciteit uitrekenen, zeker in de badkamer!)
- duurdere keuken
- buitenkranen, vorstvrije buitenkranen
- open haard
- (duurdere) berging of schuur (en eventueel verlichting, aansluiting drinkwater)
- garage, of verlengen en eventueel verbreden garage
- een vloerluik in de garage
- openslaande deuren begane grond
- geveldoorvoer of dakdoorvoer voor afvoer wasdroger
- balansventilatie
- zinken hemelwaterafvoeren i.p.v. pvc
- boilercapaciteit vergroten
- anti-inbraak beslag voordeur (driepunts)
- vierseizoenenpui
- elektrische bediening bovenlicht
- meterkast vergroten
- extra loze leidingen
- bedraden loze leiding
- extra elektragroepen (en eventueel aardlekschakelaar)
- hotelschakelaar in slaapkamer
- vloerplinten (hoort standaard te zijn)
- vaste kast onder verdiepingstrap (incl. verlichting en wandcontactdoos)
- radiator in de garage
- uitstortgootsteen (soort spoelbakje) in de garage
- wandtegelwerk doortegelen tot plafond
- toepassen van een vogelvide
- regenton inpassen in hemelwaterafvoer
- kattenluikje

Zie ook minderwerk.

Eng. additional work, extra work, contract extras