home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


BouwGarant

 

BouwGarant

Aannemers die zijn aangesloten bij de Stichting BouwGarant voldoen aan gedefinieerde eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma's en verzekeringen, legt afspraken schriftelijk vast, biedt de bouwgarantie aan en beschikt over een klachtenprocedure.
Een eis is dat de aannemer moet zijn aangesloten bij Bouwgarant.

Nieuwbouwgarantie
De Nieuwbouwgarantie omvat o.m.:
- Vergoeding van de extra afbouwkosten bij faillissement van uw aannemer.
- Garantie tegen verborgen en constructieve gebreken (na oplevering). Deze is over het algemeen zes jaar, maar kent op onderdelen kortere termijnen. Voor ernstige gebreken kent de BouwGarant Nieuwbouwgarantie een termijn van tien jaar."
De kosten van de Nieuwbouwgarantie bedragen:
- Bij een koop-aanneemsom (waarbij grond deel uitmaakt van de overeenkomst) bedraagt de premie 0,35%.
- In andere gevallen 0,45% van de koop/aanneemsom incl. btw.
De minimumpremie is 350 euro (excl. btw) en de maximale aanneemsom is 750.000 euro.

Verbouwgarantie
De Verbouwgarantie biedt onder meer een garantie op de constructie en op herstel van opleveringsgebreken. Belangrijkste zekerheden:
- mocht uw aannemer failliet gaan, dan heeft u met de Verbouwgarantie de zekerheid dat het werk wordt afgebouwd
- de Verbouwgarantie beschermt u tegen verborgen gebreken (6 maanden) en constructieve gebreken (18 maanden) na oplevering (let op: bekijk de verbouwgarantieregeling op de site van Bouwgarant).
De kosten zijn 0,25% van de aanneemsom (incl. btw), met een minimum van 150 euro (excl. btw) (2019). De verbouwgarantie bij een aanneemsom van bijvoorbeeld 60.000 incl. btw kost 150 euro excl. btw. De maximale aanneemsom is bij de verbouwgarantie is 350.000 euro.

Energieprestatie garantie
Zie de site van Bouwgarant voor de specificaties.

Zie verder bij Bouwgarant, ook voor allerlei gegevens over bouwen en verbouwen.

Andere garantieleveranciers zijn Woningborg en SWK (GIW is de oudere vorm van deze instituten). 

Let op:
1. Zonder fysiek certificaat is er geen afbouwgarantie...! Uw aannemer kan dus wel op de offerte en de nota een bedrag van u inhouden voor de afbouwgarantie bij één van de drie garantie-instituten, maar als u geen certificaat heeft ontvangen, dan heeft de aannemer het bedrag blijkbaar nooit overgemaakt aan het garantie-instituut. Het fysieke certificaat moet worden verstrekt "voordat de grond aan de koper wordt overgedragen via de notaris".
2. Andere organisaties dan de drie genoemde (Bouwgarant, Woningborg en SWK) geven blijkbaar geen of geen volledige garantie, ook niet als dat specifiek in de koop/aannemingsovereenkomst is opgenomen...!

Met dank aan Vereniging Eigen Huis.