home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


kalenderen

 

kalenderen

1. Kalenderen is bij het heien het opmeten van het hoogteverschil van één tocht (= 30 slagen). 


2. Kalenderen is het tijdens het heien het bepalen van het aantal slagen dat nodig is om de paal 250 mm in de grond te laten zakken. De stukken van 250 mm worden een tocht genoemd. Het aantal slagen per tocht ( 250 mm) wordt de kalendering genoemd per tocht. Aan de kalendering is af te lezen waar de paal de draagkrachtige laag heeft bereikt. En hoe diep de paal in de draagkrachtige laag is geslagen. Hoe meer slagen per tocht hoe groter de weerstand (en hoe groter het draagvermogen van de grondlaag). Op de foto zijn tochten van 250 mm aangegeven; de paal is hier ca. 17,75 m in de grond geheid. 
Hier is de basis dus 250 mm zakking i.p.v. 30 slagen.

Automatisch kalenderen kan met bepaalde software. Hierbij is de heimachine voorzien van een computer die de gegevens opslaat (en eventueel doorstuurt naar een centrale computer). "Sensoren op de heimachine registeren de zakking per slag en de valsnelheid op het moment dat het heiblok zijn energie afgeeft aan de paalkop. Programmatuur controleert op een aantal belangrijke parameters en de toezichthouder, eventueel bij Ekal, kan aan de kalendergegevens de registratie beoordelen en ingrijpen."
Overspannen water bij het heien kan de kalendering onduidelijk maken.


kalenderen:


kalenderen en heitoezicht:


Het woord kalender heeft hier verwantschap met "tijdwijzer, tijdsoverzicht".

Met dank aan o.m. Cobouw.

Eng. (omschrijving van wat kalenderen is) registering the number of hits on a pile per 250 millimetres downward movement (during the pile-driving process)