home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


heimuts

 

heimuts

De heimuts is een constructie tussen heiblok (valgewicht) en heipaal, welke tevens over de paalkop valt en deze omvat. 
De heimuts is onder meer voorzien van (zie eerste afbeelding onder):
- de slagprop van kops tropisch hardhout (azob) of, soms, nylon of aluminium/micarta, als vr-verdeler van de slagen van het heiblok; de nylon slagprop zorgt ook voor demping van het lawaai tijdens het heien; de slagprop heeft een lange levensduur (noot: af en toe wordt de slagprop als een afzonderlijk onderdeel beschouwd, dus niet behorend tot de heimuts)
- de heimutsvulling (vaak gewoon "vulling" genoemd), is een niet-kopse, zachthouten vulling (meestal vurenhout); de vulling heeft een zeer korte levensduur.

Doel van de heimuts:
- werkt als fysieke en drukverdelende geleider van de slag van het heiblok naar de paalkop (heimuts als geheel)
- verdeelt de druk van het heiblok gelijkmatig over de paalkop (slagprop en vulling)
- verlengt de duur van de slag (slagprop en vulling)
- beschermt de paalkop tijdens het heien tegen splijten en scheuren (vooral de vulling).

Met de heimuts wordt dus de klap opgevangen om deze als het ware verdeeld en verzacht door te geven aan de paal of betonnen oplanger.

De heimuts moet goed passend zijn: de ruimte tussen de paalschacht en de heimuts mag maximaal 20 mm bedragen.
Bij het heien van betonpalen met een dieselblok moet de heimuts zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok ca. 25 cm kan worden opgetrokken zonder dat de paal buiten de heimuts komt.
Soms is voor een paalsysteem een speciale verende heimuts ontwikkeld. 

Vulling
Het zachte hout van de vulling van de heimuts vangt voor een deel de slag (klap) op en wordt door de herhaalde slagen ingedrukt.
Het is in het algemeen noodzakelijk bij de start van elke paal en na ten hoogste 800 tot 1000 slagen een nieuwe mutsvulling in de heimuts aan te brengen, mede afhankelijk van de dikte van de (ingedrukte) mutsvulling. Het gebruik van n mutsvulling voor meer palen is ook toegestaan, mits het totaal aantal slagen hierop beperkt blijft tot circa 600. 
De mutsvulling dient van goed, droog en langdradig vurenhout te zijn; voor normaal heiwerk 2 lagen (haaks op elkaar liggend) hout van minimaal 60 mm per laag en voor zwaar heiwerk 3 lagen van elk 60 mm toepassen. Wanneer de dikte van de mutsvulling is teruggelopen tot ca. 1/3 van de oorspronkelijke dikte, dan dient de vulling vervangen te worden.

(De bescherming van de paal aan de onderzijde, de punt, is de paalschoen.)


heimuts; slagprop is bruin en vulling is zandkleurig (constructief prefab beton):


heiblok (bijna) op heimuts op heipaal (constructief prefab beton):


een serie vullingen van heimutsen (foto joostdevree):


vullingen voor de heimuts voor normaal heiwerk en voor zwaar heiwerk (van nieuwpoort prefab beton):


heimuts met stalen oplanger; bij de oplanger ontbreekt de geleiding onderaan (
constructief prefab beton):


verlengde heimuts; klik voor groter  (
constructief beton):


Met dank aan o.m. Constructief Prefab Beton, Van Nieuwpoort prefab beton, Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) en Walinco.

Eng. (met dank aan Techtrans) heimuts is helmet, driving helmet; slagprop (hardhout of nylon) is dolly, driving dolly, helmet cushion; (muts)vulling is packing, pile cushion; paal is pile; heipaal is driving pile