home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


dieren hulpmiddelen

 

dieren hulpmiddelen

In het algemeen is gunstig voor dieren:
- ontsnippering (tegengaan van versnippering van natuurgebieden)
- natuurlijke beschoeiing (een lage of geleidelijk oplopende oever / waterkant)
- groengevels (verticale tuinen) en groendaken
- minder maaien (vooral de weilanden, ook veel beter voor de insecten) en als het toch moet: maai overdag (voor de egels, maar je kunt overdag ook bijvoorbeeld beter zien of er een vogelnest in het gras is; stel de robot-maaier in op alleen-overdag-maaien dan lopen de jonge egels ook meestal geen gevaar)
- bloeiende planten, struiken en bomen (voor de insecten vlinderstruiken, vlinderbloemen, bijenbloemen e.d. en wat betreft schuilplaats, bessen e.d. ook voor de vogels); er bestaan ook konijnbestendige planten als u in landelijk gebied woont en geen konijnen in de tuin wilt hebben.

Hulpmiddelen waarmee specifieke dieren geholpen worden, zijn bijvoorbeeld (geen duidelijke volgorde): 
- de nestkast (vogelhuisje voor vogels, maar ook nestkasten voor insecten, vleermuizen, egels e.d.)
- de vogelvide (nestruimte onder de dakpannen)
- het floatland / drijvend eilandje
- de zwaluwpan / vogelpan / mussenpan / uilenpan
- het uilenbord
- de eendentrap / faunatrap / reddingsbrug
- de vissentrap / vistrap / vispassage
- de paddentrap / kikkertrap / amfibieŽntrap (in trottoirkolk; brochure paddentrap)
- het insectenhotel / bijenhotel / insectenmuur (bij nieuwbouw ook simpel in of aan te bouwen bij schuren, daken e.d.)
- het ecoduct / faunapassage (werkt ook tegen versnippering van natuurgebieden)
- het kuikendakje (als een opengeslagen boek met houten kaften en met de tekst naar de grond, ter bescherming van eieren en vogels op het strand of in een weiland)
- het vluchthek (vluchtomheining) als een klein gebiedje waar vogels en andere dieren naar toe kunnen vluchten als ze belaagd worden door honden o.d.
- de wildtunnel (werkt ook tegen versnippering van natuurgebieden)
- het otterpad (hoewel een otter best wel een waterdier is, gaat hij vaak en graag over het land; vooral in BelgiŽ en Frankrijk zijn er veel loutreducs)
- het wildrooster / veerooster (houdt dieren in een bepaald gebied)
- de houtwal / houtril / vlechtheg / takkenwal / snipperwand / houtsingel / stobbenwal
- natuurlijke erfscheidingen / schuttingen (heggen, struiken) of betongaas met brede openingen (ook egels e.d. kunnen dan door de mazen)
- vogelmarkering / raamstickers / ruitmarkering (vaak een roofvogel); vooral nodig bij grote glaspanelen, op de onderste vier verdiepingen; "bij doorzichtig glas de stickers bevestigen aan de binnenkant, bij donker of spiegelend glas aan de buitenkant"
- vogelvriendelijk glas (vogels zien strepen in het glas, mensen niet)
- koperen strip die slakken tegenhoudt (Escar-No)
- "vleermuisverjagers" (bat deterrent systems
- de vensterbank (kan de kat slapen, of zitten en naar buiten kijken zonder de vogels te vangen)
- elke vorm van natuurlijk materiaal in de tuin waardoor insecten worden aangetrokken en die zelf weer andere dieren aantrekken 
- bomen of palen waar de kat aan mag krabben (de andere bomen kunnen met een boombeschermer beveiligd worden, een kunststof fijnmazig weefsel)
- wat losse takken waar de hond mee mag spelen en wat vermolmde takken of schors waar de hond aan kan knagen
- een grote vijver als u vissen wilt houden (zeker bij een kleinere vijver een ververs-pomp o.d. toepassen; bij gebruik van gaas tegen ongewenst visdiner voor reiger of kat, hang dit gaas een paar cm boven het wateroppervlak, dan blijft de vis er niet in steken, en neem een soort met openingen kleiner dan 4 cm, bij de grotere openingen kan een reiger zijn snavel er toch door steken en een kat kan blijven haken; span het net zo strak mogelijk aan als het een beetje flexibel is).

Heeft u tips? Mail a.u.b. naar de redactie.


nestkast (vogelbescherming en gierzwaluwbescherming):


vogelvide (monier):


floatland / drijvend eilandje (hogeschool van hall larenstein):


zwaluwpan / vogelpan (natuur- en vogelwerkgroep krimpenerwaard):


mussenpan (
monier):


uilenbord met groot gat voor de uilen (rietdekkersbedrijf de jong):


eendentrap / faunatrap, van twee zijden te benaderen, hout met "treden"; let er op dat de trap ver in het water reikt, juist bij laag water moet de reddingsbrug bereikbaar zijn (hogendoorn innovatieve producten):


eendentrap ťn mensenladder, water leidse rijn, de meern (foto joostdevree):


vissentrap / vistrap / vispassage (john day dam, wikipedia):


paddentrap / kikkertrap / amfibieŽntrap in trottoirkolk (aquaflow):


paddentrap / kikkertrap / amfibieŽntrap in straatkolk (vivara):


insectenhotel / bijenhotel / insectenmuur (vivara):


ecoduct / faunapassage (werkt ook tegen versnippering van natuurgebieden) (bergschenhoek civiele techniek):


wildtunnel (werkt ook tegen versnippering van natuurgebieden) (uit youtube-filmpje van rinus van wezel):


otterpad (in het frans: loutreduc), onder n4, tenneville, provincie luxembourg, belgiŽ (ook otters lopen veel over de grond):


wildrooster / veerooster (houdt dieren in een bepaald gebied, meestal geen honden) (foto joostdevree):


houtwal / houtril / vlechtheg: 


natuurlijke erfscheidingen / schuttingen (heggen, struiken) of betongaas met brede maas (kunnen egels e.d. door) (foto joostdevree):


kuikendakje en vluchthek (vluchtomheining) ter bescherming van eieren en vogels op het strand of in een weiland (foto wendy janse, vogelbescherming.nl)


vogelmarkering / raamstickers / ruitmarkering (vaak een roofvogel) (haxo):


vogelmarkering / raamstickers / ruitmarkering (vaak een roofvogel)  (vogelhuisje store):


vogelvriendelijk glas (bird friendly glass, bear glass):


koperen anti-slakkenband "escar-no" om slakken te weren en daarmee planten te beschermen; slakken verdragen geen koper en kruipen er liever niet over (biologische bestrijding):


vensterbank (kan de kat slapen, of zitten en naar buiten kijken zonder de vogels te vangen):


ontsnippering (tegengaan van versnippering van natuurgebieden, op de kaart wat ooit de knelpunten waren en eronder een voorbeeld hoe de versnippering tegen te gaan met een ecoduct, als er geen andere oplossing is) (mirt overzicht):


natuurlijke beschoeiing (een lage of geleidelijk oplopende oever / waterkant) (servicedienst reeuwijk, groenbureau reeuwijk):


bloeiende planten, struiken en bomen (voor de insecten en wat betreft schuilplaats, bessen e.d. ook voor de vogels; er zijn bijvoorbeeld speciale
bloemenmixen voor bijen) (happy seeds):


minder maaien (vooral de weilanden, ook beter voor de insecten) (berg en dal):