home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


kolk

 

kolk

1. Een kolk is een rioolput, een afvoerput die (bijna) rechtstreeks op het riool afvoert en die afgesloten is door een putdeksel. Er zijn verschillende vormen kolken. De bekendste zijn:
- de trottoirkolk, in het trottoir, aan de rand van trottoir en straat; luik hoger dan straatniveau
- de straatkolk, in de straat; luik in het niveau van de straat (ook wel tegelpadkolk genoemd).
Er zijn ook tussenvormen waarvan het gedeelte waar het regenwater ingevoerd wordt enigszins schuin oploopt of in een holling loopt zodat het deksel van de kolk de goot in de straat kan volgen.
Naast de kolken zelf zijn er speciale opzetstukken zodat de riolering niet vernieuwd hoeft te worden als de straat of het tegelpad verhoogd wordt.

Wanneer er een scheiding is de afvoer van vuil water (rioolwater) en rein water (schoon water, hemelwater), dan voeren kolken af op reinwatercircuit (regenwatercircuit).

Het materiaal van de afdekplaat is meestal gietijzer. Het materiaal van de onderbak (het "huis") is meestal beton of kunststof (PE of PVC).

Als een klok verstopt is, kan een vrachtwagen met een zuiginstallatie (de kolkzuiger) de kolk weer schoonmaken.


straatkolken (wildkamp, pvc-voordeel en joosten kunststoffen):


trottoirkolken (wildkamp, giverbo en bouwconnect):

 

hulpstukken (wildkamp):


paddentrap waarmee padden uit de straatkolk of
trottoirkolk kunnen komen (aquaflow):

Andere zaken die het leven of overleven van dieren vergemakkelijken, zie hulpmiddelen t.b.v. dieren.


putrand die met het wegdek "meebeweegt" (model "selflevel" van putluik):


apart model putdeksel (putluik):


alternatieve afvoerput: lijnafwatering via roostergoten voor bijvoorbeeld winkelgebieden (aco):


alternatieve afvoerput: lijnafwatering via monolithische goten voor bijvoorbeeld busbanen en tunnels (aco):


Documentatie
- Brochure over een straatkolk (van Aquafix)

- Brochure straatkolk met holling (van Joosten Kunststoffen)


Afbeeldingen Wildkamp, PvcVoordeel, Giverbo, Bouwconnect, Putluik, ACO afwateringssystemen.

Verg. ontstoppingsput, schrobput, wolfskuil, beerput, molgoot, pluvetta, drainage.

Eng. gully, gully hole, street inlet (Am.)


2. Een kolk is een plas, poel of wiel (een wiel is een door een dijkdoorbraak ontstane diepe plas).


een kolk bij de eem bij baarn (klik voor de locatie in google maps):


Het woord kolk is afkomstig van het Protogermaanse kulka (met water gevulde kuil); bron Etymologiebank.

Eng. scour hole (a pool scoured out during a dike breach)


3. Ook: schutkolk, sluiskolk. De kolk van een schutsluis is de ruimte tussen de sluisdeuren aan de einden van de sluis.


kolk en hefbrug van de schutsluis heumen (beeldbank rijkswaterstaat):


kolk van de driewegsluis helomavaart-linde (de binnenvaart):


Afbeeldingen Beeldbank Rijkswaterstaat en De Binnenvaart.

Zie eventueel bovenhoofd.

Eng. chamber