terras

1. Een terras is een stukje buitenruimte, privé of publiek, bij de woning of bij bijvoorbeeld een café of restaurant:
- Bij de woning is het terras een verhard gedeelte dat vaak onmiddellijk aansluit op de woning en waar ruimte is om te zitten, te eten, te zonnen e.d. In onze regen- en waterrijke streken zijn terrassen geen overbodige luxe. Een terras kan al of niet overdekt zijn, al of niet verhoogd zijn ten opzichte van de tuin, al of niet van een balustrade zijn voorzien. 

   
   


Soms werden vroeger terrassen rond een huis aangelegd zodat het meer wandelgebieden werden.
- Als dakterras en bij trapsgewijze bouw van appartementen is het "een balkon zonder open ruimte eronder". Soms worden deze terrassen voorzien van betrekkelijk losliggende tegels (zie tegeldrager) zodat het hemelwater goed afgevoerd wordt. Het dakterras kan onderdeel zijn van een groendak. Meer informatie voor dakterrassen bij het Dakterras.nl, het informatie- en bezoekerscentrum voor dakterrassen. 
- Bij bijvoorbeeld een café of restaurant is het een gedeelte van de eigen of openbare ruimte die voorzien is van meubilair waar klanten kunnen zitten. Vaak wordt zo'n terras een "terrasje" genoemd. Vooral na het rookverbod in horeca-gelegenheden is het terras (noodgedwongen) een vaakgebruikte buitenplaats geworden.

Meer voorbeelden van terrassen.

De term is in diverse betekenissen ontleend aan het Franse terrasse (buiten van een etablissement, eerder al "aarden ophoging voor een gebouw" en "dakterras"), dat is afgeleid van het Latijnse terra (aarde). Terras in de betekenis "mortel" is het Franse woord onafhankelijk ontleend als Vroegnieuwnederlandse terras of tarasse, dat al vroeg verkort werd tot tras en in de vorm Traß is "uitgeleend" aan het Duits (16e eeuw). Bron Etymologiebank.

Afbeeldingen o.m. Tuinweb.

Zie ook balkon, erker, estrade, loggia, veranda.

Eng. terrace; (bij de woning) patio; (op stoep voor café) terrace; onderheid terras is patio supported by piles, patio with a piled foundation


2. Een terras is een natuurlijk of kunstmatig gevormd vlak gedeelte in een vrij steil hellende omgeving. De aanleg van terrassen kan aardverschuivingen voorkomen en voor bouwgrond kan zij de erosie sterk beperken. 


erosieterras (geologische vereniging):


accumulatieterras (geologische vereniging):


Natuurlijk gevormde terrassen

- Rivierterras of fluviatiel terras (erosieterras): na een periode van breedte erosie en sedimentatie op de dalbodem is er een insnijding van de rivier in de dalbodem gevolgd. Het stroombed is dieper komen te liggen en een nieuw dal is gevormd in de oudere dalbodem.
- Accumulatieterras of sedimentatieterras: de rivier snijdt zich alleen in het bovenste pakket van de zich ophopende sedimentatie in (vlakliggende beddingrestanten).
- Kalksteenterras: een kalkterras is ontstaan door het opnemen van kalk in het hemelwater of grondwater en afzetten aan de rand van een vlakker gedeelte. Bekend is Pamukkale in Turkije ("pamuk-kale" betekent "katoen-kasteel", kasteel van katoen, vanwege de witte kleur van zowel kalk als katoen).
- Zoutterras: analoog aan een kalkterras wordt een reeks terrassen gevormd door het opnemen en afgeven van zout.

Kunstmatige terrassen

- Deze terrassen zijn aangelegd om in hellingrijke streken toch gewassen te kunnen telen. Soms wordt het terras beschermd door een muur van stenen zoals bijvoorbeeld bij de Zuid-Amerikaanse terrassen is te zien.
- Door deze terrassen wordt vermeden dat de aarde wegspoelt waardoor de helling te snel erodeert (bodemerosie) en er nauwelijks meer beplanting mogelijk is. Een eenvoudige oplossing zonder gebruik te maken van terrassen, bij niet te steile hellingen, is het ploegen van de grond evenwijdig aan de berg zodat de regen niet door meer verticale ploegvoren onmiddellijk wegspoelt.
- In een park één van de trapsgewijs aangelegde terrassen.


bali, rijst:


peru, inca terrassen, in gebruik bij boeren (dale john larsen):


pamukkale, turkije (zie infinity pool; feztravel):


Meer voorbeelden van terrassen.

Verg. sedimentair gesteente.

Eng. terrace