home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


accumulatie

 

accumulatie

Accumulatie is het, meestal langzaam, opslaan van iets in een object, vaak met het doel het op een later tijdstip te gebruiken. Denk natuurlijk aan de accu van een auto die langzaam oplaadt en de stroom, eventueel op een later moment, weer kan afgeven. Maar ook wordt bijvoorbeeld gesproken over accumulatie van erosieproducten, van kapitaal of van chemische stoffen in de natuur (in een dier of mens); het zijn allemaal voorbeelden van een langzame meestal gestadige stapeling.
Een accumulator is het object waarin geaccumuleerd wordt.

De term accumulatie (opeenhoping) is afkomstig van de Latijnse woorden ad (bij) en cumulo (opeenhopen, opeenstapelen) of cumulus (stapel, hoop, massa). 

Zie verder bij bijvoorbeeld betonkernactivering, spaarbekkencentrale, pcm (faseovergangsmateriaal), warmteaccumulatie, warmtecapaciteit, warmte- en koudeopslag en noodafvoer (wateraccumulatie), retentie


voorbeelden van accumulaties:


Eng. accumulation; opslag is storage