home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kuipstuk

 

kuipstuk

Een kuipstuk is een gebogen verbindingsstuk, bijvoorbeeld tussen twee binnenbomen van een bordestrap.
Bij het kuipstuk is het boven- en ondervlak van het kopshout te zien.
De houtdraad bij een kuipstuk staat verticaal zoals bij duigen van een kuip. Vergelijk de wrong (het wrongstuk) waarbij de draadrichting meer of minder horizontaal de helling van de trap volgt.


kuipstuk waarbij de boog tussen trede en binnenboom het gebogen karakter van het "kuipstuk" (de binnenboom) aangeeft (hoograven):


kuipstuk (stairplan):


Eng. wreathed string