home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


val

 

val

Val heeft meer betekenissen:


1. Het val is de overspanningsconstructie ("klep") van een hefbrug of ophaalbrug (zie aldaar). In dit geval wordt gesproken over "het val".
Vaak is het één met het wegdek (de rijvloer).
Eng. flooring


2. De val is het valluik of de valdeur. Hier wordt gesproken over "de val".


3. De val of valling is de totale horizontale lengte die men bij een trap kan benutten, ofwel de horizontale maat van de helling van de trap, ofwel de loodrechte projectie van de trap op de vloer (de footprint).


stijgingshoek, hoogte en val van een trap:


Zie trap en voorbeelden van trappen.


4. Val in de betekenis van een dijkval of oeverval: plotseling bezwijken van een dijk of oever doordat een gedeelte of het geheel van de dijk of oever afschuift. Het afschuiven van de oever kan plaatsvinden door een "zogenoemde zettingsvloeiing, d.w.z. het verschijnsel dat een verzadigde grondmassa zich gedraagt als een vloeistof als gevolg van het wegvallen van de korrelspanning".


oeverval, dijkval van de leendert abrahampolder, oosterschelde linkeroever, noord beveland;
klik voor groter (beeldbank rws bij archieven):


Met dank aan Aquo informatiedesk standaarden water, Beeldbank RWS bij Archieven, Kennisbank Waterbouw.

Verg. afkalven.

Eng. slide


5. De val is het vallen, bijvoorbeeld op het ijs, uit een raam of van een dak. Zie bijvoorbeeld doorvalbeveiliging en valbeveiliging.