home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


looplijn

 

looplijn

1. Ook: klimlijn. De looplijn is de denkbeeldige lijn op een trap in bovenaanzicht die de route aangeeft die een persoon volgt bij het belopen van de trap. Eenvoudig gezegd is de looplijn de meest waarschijnlijke plaats waar de trap zal belopen worden. De looplijn heeft meestal een constante afstand tot de zijkant van de trap, ervan uitgaande dat degene die de trap beloopt daarbij de leuning vasthoudt. 

De looplijn wordt geacht zich in het midden te bevinden van de trede, maar vaak zal dat bij een trap met één trapleuning op ongeveer 1/3 van de trede zijn, ongeveer 30-40 cm aan de zijde van de leuning. Bij een trap met aan beide zijden een leuning zouden er theoretisch twee looplijnen zijn, maar in dit geval wordt het midden van de trede gekozen.
Wanneer we te maken hebben met een spiltrap, draaitrap, spilsteektrap of een verdreven trap, dan ligt deze ook op ongeveer 2/3 vanuit de spil of open zijde van de trap, maar minimaal 30 cm van de zijkant van de trap (dus daar waar de aantreden vrij diep zijn, wat verder verwijderd van de spil).

Dit staat helaas niet in het Bouwbesluit, maar een veilige trap is een trap waarvan
op de looplijn alle aantreden gelijk zijn, d.w.z. dat de diepte van de treden op het gehele loopgebied van die 30-40 cm vrijwel gelijk is. Althans, dat zou het ideale minimale loopgebied zijn... Is dit niet het geval dan zal de trap slecht belopen worden. Bij de ideale formule (2*aantrede) + (optrede) = 590 mm wordt de waarde van deze aantrede van de looplijn gebruikt!
De looplijn wordt door de trappenfabrikant gebruikt voor de verdrijving van de trap.

Overigens, bij een vlot te belopen trap mag de stijgingshoek maximaal 45° zijn; een standaard woningtrap behoort ca. 34° te zijn.


leuning en looplijn (klimlijn); looplijn iets uit het midden van de trede aan de zijde van de leuning; of: leuning aan de zijde van de buitenbocht van een trap die een draai maakt (hier een kwartdraai):


Eng. walking line, line of travel


2. De looplijn is de afstand van de gebruikelijke weg die lopend wordt afgelegd, bijvoorbeeld tussen een parkeerplaats en een winkelcentrum.

Eng. walking distance; korte looplijn is minimum walking distance