home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


bordes

 

bordes

1. Een bordes is een verhoogde stoep met treden aan een huis of ander bouwwerk. Zie ook bij pui.
Eng. front steps, stoop (Am.), flight of steps


2. Ook: palier. Een bordes is een platform bovenaan of midden in een trap. Een bordes wordt meestal geplaatst waar de trap van richting verandert. Vooral bij een extreem lange trap dient een bordes om even uit te rusten.
Een keerbordes is een bordes tussen twee in tegengestelde richting lopende trappen / traparmen. Het keerbordes heeft als extra voordeel dat vanaf dat bordes bij het omdraaien een blik op de ruimte geworpen kan worden, vanaf een iest verhoogd standpunt. Bij paleizen was deze functie niet onaardig. Wellicht is het keerbordes wel eens "terugklimmende trap" genoemd (?).

Het Bouwbesluit 2012 vermeldt: "Een trap als bedoeld in artikel 2.27, sluit bij de bovenste trede, over de breedte van de trap, aan op een vloer met een oppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m."


bordes als rustplaats op een trap die een hoek maakt:


keerbordes; de traparmen maken een hoek van 180 graden met elkaar:


Zie voorbeelden van trappen.

Eng. landing; halverwege de trap:  half-landing, halfspace landing; 
Fr. palier


3. Bordes is ook de benaming voor het platform bij een kleine, meestal open lift, het grondvlak waarop gestaan wordt en dat vaak nog verticaal geklapt kan worden. (Een platformlift is een lift die geen liftput, machinekamer en dakopbouw nodig heeft.)


bordes is platform bij lift (qlift):