home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ligger

 

ligger

Ook: drager, balk. Een ligger is een ondersteunende balk, of een samenstel van balken of staven die samen als één geheel kan worden beschouwd. Als de ligger voor het stijfhouden van de constructie zorgt, zoals bij bruggen, wordt hij verstijvingsligger genoemd. De eerste tekening onder toont het nut van verstijving van een I-profiel tot een verstijvingsligger. 
Een voorbeeld van de ligger waarbij het samenstel van dragers en stijlen één geheel vormt, is de vakwerkligger.


balk met belastingsoorten als gelijkmatige belasting, puntlast en "gevelbelasting":


onderstaand het
nut van verstijving van een H- of I-profiel tot een verstijvingsligger; verstijving van de ligger heeft tot doel de ligger en daarmee de constructie waarvan de ligger een onderdeel is, meer stijfheid te geven;

tekening van een mogelijke buiging van een ligger (hier een i-profiel) en de mogelijkheden tot verticale en horizontale verstijving; 
- bij (a) een mogelijke verbuiging onder invloed van een belasting
- bij (b) een verticale verstijving (een plaat staal tussen bovenflens en onderflens, loodrecht op het lijf van de ligger)
- bij (c) een horizontale verstijving (een L-vormige plaat staal gelast op het lijf van de ligger)


bouwfoutje, ligger steekt door de muur:


voorbeeld van samenkomst van ligger en "staander":


H-profiel met aangelaste brede onderflens:


T-ligger van voorgespannen beton met (zwarte band) vilt eronder:


staal-betonligger
deltabeam, waarmee het minimaliseren van verdiepingshoogten en het maximaliseren van overspanningen mogelijk is; deltabeam kan tot 3 uur brandwerend zijn (peikko):


Zie ook gewalste ligger, hünnebeckdrager, I-profielkokerligger, vollewandligger, profielstaal, raatligger, patrijspoortligger, hoedligger (petligger), plaatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vrije oplegging, zeeg en wellicht breedplaatvloer of andere systeemvloeren.

Eng. (beton, hout, staal) beam; (bij spoorwegen) sleeper, tie (Am.); (van een steiger) ledger; (vnl. gebruikt bij vloerconstructies) joist; (ligger van profielstaal) rolled-steel joist, RSJ; (ingehangen ligger) suspended span, hung span; (ingeklemde ligger) fixed beam, end-fixed beam; (ondersteund door stalen liggers) supported by steel girders; (samengestelde ligger) composite beam, built-up beam, compound beam; (uitkragende ligger) cantilever beam, overhanging beam; (vrij opgelegde ligger) simple beam